Élelmiszer minőségű ívóvíz palackozási engedélyek

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti -Lázbérc 0202 hrsz: Heredicse forrás valamint a 0208/5hrsz: létesített aknakút vizének vizsgálati jelentését .
Valamint az Országos tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban:OTH,jogutód. Országos Tisztifőorvos Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság )
a KEF-928-3/2015. számú határozatában a Vitalcenter Sprt Kft. fenntartásában és a Vitálaqua Kft . üzemeltetésében lévő Bánhorváti -Lázbérc Heredicse
(Kiskút) forrás vízének belső (kizárólag palackozás célú)- élelmiszerként i felhasználásánál ,,Q" néven a természetes ásványvíz 2015 évtől mely időszakokban mennyi vizet palackoztak .
És a OTH a KEF-3619-9/2017 határozatában a Vitalcenter Sport Kft . fenntartásában és üzemeltetésében lévő Bánhorváti 0208/5. hrsz-ú ingatlanon lévőaknakút vizének belső ( kizárólag palackozási célú) élelmiszerkénti felhasználásánál az elismert természetes ásványvíz megnevezés használatát ,,BŰKK AQUVA" néven a Vitalcenter Sport Kft részére engedélyezte Víznyerő hely: Bánhorváti Vitál 1,sz. kútból 2015 évtől mely időszakokban mennyi vizet palackoztak .
Mivel a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/12180-15/2015.ált iktató számon kiadott vízjogi engedélye alapján a Vitálaqua Kft . ásványvíz palackozási tevékenységet folytat,amelyhez a szükséges vízmennyiséget a Bánhorváti 0202hrsz.-ú ingatlanon lévő Lázbérci-forrásfoglalás (Heredicse forrás) biztosítja. A megnövekedett termelési igényeket (különösen nyári időszakokban ) a Lázbérci forrás által szolgáltatott vízmennyiség nem tudja ki elégíteni, emiatt a palackozóüzem keletkező többlet vízigényének biztosítására egy víztermelő aknakutat létesítettek . Tehát akkor nem mind egy melyik kútból milyen fantázia nevű ásványvizet palackoznak . Valamint a KAQUN víz mely vízlelő helyről meg engedett a palackozása .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 6.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei