Élelmiszer minőségű ívóvíz palackozási engedélyek

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti -Lázbérc 0202 hrsz: Heredicse forrás valamint a 0208/5hrsz: létesített aknakút vizének vizsgálati jelentését .
Valamint az Országos tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban:OTH,jogutód. Országos Tisztifőorvos Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság )
a KEF-928-3/2015. számú határozatában a Vitalcenter Sprt Kft. fenntartásában és a Vitálaqua Kft . üzemeltetésében lévő Bánhorváti -Lázbérc Heredicse
(Kiskút) forrás vízének belső (kizárólag palackozás célú)- élelmiszerként i felhasználásánál ,,Q" néven a természetes ásványvíz 2015 évtől mely időszakokban mennyi vizet palackoztak .
És a OTH a KEF-3619-9/2017 határozatában a Vitalcenter Sport Kft . fenntartásában és üzemeltetésében lévő Bánhorváti 0208/5. hrsz-ú ingatlanon lévőaknakút vizének belső ( kizárólag palackozási célú) élelmiszerkénti felhasználásánál az elismert természetes ásványvíz megnevezés használatát ,,BŰKK AQUVA" néven a Vitalcenter Sport Kft részére engedélyezte Víznyerő hely: Bánhorváti Vitál 1,sz. kútból 2015 évtől mely időszakokban mennyi vizet palackoztak .
Mivel a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/12180-15/2015.ált iktató számon kiadott vízjogi engedélye alapján a Vitálaqua Kft . ásványvíz palackozási tevékenységet folytat,amelyhez a szükséges vízmennyiséget a Bánhorváti 0202hrsz.-ú ingatlanon lévő Lázbérci-forrásfoglalás (Heredicse forrás) biztosítja. A megnövekedett termelési igényeket (különösen nyári időszakokban ) a Lázbérci forrás által szolgáltatott vízmennyiség nem tudja ki elégíteni, emiatt a palackozóüzem keletkező többlet vízigényének biztosítására egy víztermelő aknakutat létesítettek . Tehát akkor nem mind egy melyik kútból milyen fantázia nevű ásványvizet palackoznak . Valamint a KAQUN víz mely vízlelő helyről meg engedett a palackozása .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 6.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment SKM C284e19022517370.pdf
210K Download View as HTML


Tisztelt Közérdekű Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott levelét a közérdekű
adatigénylésével
kapcsolatosan.
Dr. Kovács Petra
kabinetvezető
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: (46) 514-651 (20) 420-1565

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment Vizsg lati jegyz k nyv.pdf
170K Download View as HTML

Attachment MX 4100N 20190313 115515.pdf
1.4M Download View as HTML


Tisztelt Közérdekű Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm az ásványvizek palackozásával kapcsolatos közérdekű
adatigénylése vonatkozásában Demeter Ervin kormánymegbízott levelét és
annak
mellékletét.
Dr. Kovács Petra
kabinetvezető
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: (46) 514-651 (20) 420-1565

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei