Elfogad-e a MÁV-START Zrt. önkéntes munkát?

Szabó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MÁV-START Zrt. adatgazdának normális esetben által (részletek)

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Elfogad-e a MÁV-START Zrt. önkéntes munkát? Az önkéntes munka kizárólag akadálymentesítéssel kapcsolatos lehet.A választ IGEN / NEM szó lehet. Ha IGEN, töltsék fel az oldalra feltételeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 13.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a [MÁV-START Zrt. request email] e-mail cím kizárólag a MÁV- START Zrt-t érintő közérdekű és a közérdekből nyilvános adatigénylés céljára lett létrehozva.
Levelében foglaltak nem tartoznak a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok körébe.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Önkéntes munkával kapcsolatban kezelnek adatokat. Szíveskedjenek az alábbiakra választ
adni, feltölteni az oldalra.

001.
https://mav-start.blogspot.com/2019/11/o...
Hányan vettek részt az eseményen és hány ezer Ft értékű munkát végeztek?
Milyen feltételekkel vehettek részt az önkéntes munkában?

002.
https://mav-start.blogspot.com/2019/11/o...
Hányan vettek részt az eseményen és hány ezer Ft értékű munkát végeztek?
Milyen feltételekkel vehettek részt az önkéntes munkában?

003.
https://mav-start.blogspot.com/2019/11/o...
Hányan vettek részt az eseményen és hány ezer Ft értékű munkát végeztek?
Milyen feltételekkel vehettek részt az önkéntes munkában?

004.
https://mav-start.blogspot.com/2019/11/o...
Hányan vettek részt az eseményen és hány ezer Ft értékű munkát végeztek?
Milyen feltételekkel vehettek részt az önkéntes munkában?

005.
https://mav-start.blogspot.com/2019/11/o...
Hányan vettek részt az eseményen és hány ezer Ft értékű munkát végeztek?
Milyen feltételekkel vehettek részt az önkéntes munkában?

006.
https://mav-start.blogspot.com/2019/11/o...
Hányan vettek részt az eseményen és hány ezer Ft értékű munkát végeztek?
Milyen feltételekkel vehettek részt az önkéntes munkában?

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a [1][MÁV-START Zrt. request email] e-mail cím kizárólag
a MÁV- START Zrt-t érintő közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatigénylés céljára lett létrehozva.

Az önkéntes munkára vonatkozó adatigényét kérjük, küldje meg a MÁV
Zrt.-hez a [2][email address] e-mail címre.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Bűz a Keletiben

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szász László által

Arculati kézikönyvek

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kovács Gergő által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei