Eljárás a NAV elnökével szemben

Nagy Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Nagy Zoltán

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A NAV elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában elismerte, hogy korrupciós gyanú miatt korlátozták a beutazását az Egyesült Államokba. Dr. Vida Ildikó közvetlenül az interjú előtt tájékoztatta Varga Mihály miniszter urat a kitiltásáról, noha erről őt több héttel korábban értesítette az amerikai ügyvivő. A NAV elnöke azzal, hogy heteken keresztül eltitkolta ezt, a megítélését és munkáját jelentősen befolyásoló intézkedést a munkáltatója előtt, kínos helyzetbe hozta mind az általa irányított szervezetet, mind az irányító miniszterét, Varga urat.

Kérem tájékoztatásukat, hogy Varga miniszter úr, mint a NAV-elnök munkáltatója, milyen lépéseket tesz a helyzet megnyugtató rendezése érdekében. Felfüggeszti-e a munkavégzés alól az adóhatóság elnökét, kezdeményezi-e dr. Vida Ildikó leváltását, felkéri-e a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, hogy vizsgálja át a NAV működését, illetve bevon-e az ügy kivizsgálásába valamely nemzetbiztonsági, illetve igazságszolgáltatási szervet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a választ elektronikus úton szíveskedjen a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Az Infotv. szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni. A Btk. szerint aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 7.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/28792/2014

 

Nagy Zoltán részére

 

E-mail: [1][FOI #3419 email]

 

 

Tisztelt Nagy Zoltán!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. november 7-én megküldött
levelével kapcsolatosan az alábbi választ adjuk:

 

Vida Ildikó a nyilvánosság előtt beszámolt arról, hogy az Egyesült
Államokba való beutazását az amerikai nagykövetség nemkívánatosnak
minősítette. Erről André Goodfriend levélben értesítette a NAV elnökét.
Vida Ildikó a Magyar Nemzetben megjelent interjúja előtt  tájékoztatta
Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert.

 

Vida Ildikónak nincs takargatnivalója – egy vád hangzott el vele szemben,
amit nem támasztottak alá bizonyítékokkal. A Nemzetbiztonsági Bizottság
Németh Szilárd javaslatára úgy határozott, hogy a bizottság  hallgassa meg
az Egyesült Államok ügyvivőjét, hiszen konkrét bizonyítékok nélkül sem a
bizottság, sem a Magyar Országgyűlés nem tud érdemi lépéseket tenni. Az
ügyvivő a bizottság ülésén nem jelent meg. Vida Ildikó november 10-én
felkereste a nagykövetséget, hogy kikérje a bizonyítékokat maga ellen.
André Goodfriend, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének ideiglenes
ügyvivője, nem fedte fel a kitiltás okát.

Magyarországon senkit nem lehet bizonyítékok nélkül megvádolni – ez
önmagában törvénybe ütközik. Magyarország jogállam, ezért mindenkit
megillet az ártatlanság vélelme, és a fair bírósági eljáráshoz való jog.
Aki vádol, annak kell bizonyítani. Magyarország minden állampolgárát meg
fogja védeni a bizonyítékok nélküli vádaskodásoktól, legyen az illető
köztisztviselő vagy magánember.

 

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Zoltán

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Köszönöm válaszukat, amellyel teljes mértékben azonosulni tudok.

Egyetértek azzal, hogy Vida Ildikónak nincs takargatnivalója, továbbá Magyarországon senkit nem lehet bizonyítékok nélkül megvádolni, továbbá, hogy Magyarország jogállam, ezért mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, és a fair bírósági eljáráshoz való jog, illetve aki vádol, annak kell bizonyítani, ezért Magyarország minden állampolgárát meg fogja védeni a bizonyítékok nélküli vádaskodásoktól, legyen az illető köztisztviselő vagy magánember.

Ennek érdekében szükségesnek tartom, hogy a NAV, illetve elnöke jó hírnevének megsértése miatt polgári, valamint a Btk. 226. §-a szerint, nagy nyilvánosság előtt megtett rágalmazás miatt büntető eljárás megindítását.

Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy milyen jogi lépések megtételét tervezik.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Zoltán:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

találkozó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei