Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gervai Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Elkülönülten kezelt befizetések adatai

Gervai Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gervai Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Gervai Péter

Tisztelt Nemzeti Mobilfizetési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A NMFSZ Üzletszabályzatának 9.2. pontja szerint az ügyfélbefizetéseket elkülönülten kezelik; kérem legyenek kedvesek megadni azon pénzintézetet és annak székhelyét mely ezen számlát kezeli.

Kérem közöljék a cég alapításától (2012) eltelt évekre (2013, 2014) hogy ezen elkülönített számlán havi vagy éves átlagban mekkora összeg szerepelt.

Kérem közöljék ezen számla kamatainak éves mértékét valamint azt, hogy ezen kamatokra is vonatkozik-e a számlára vonatkozó azon kitétel hogy „ezen pénzeszközökkel az NMFSZ sajátjaként nem rendelkezhet”, illetve hogy ezen kamatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra vagy elszámolásra.

Kérem közöljék (szolgáltatások szerinti bontásban), hogy a működési időszakra vonatkozóan milyen volt a szolgáltatási szint teljesítése („rendelkezésre állás”). Kérem közöljék, hogy az adott években mekkora volt a hibás illetve késedelmes teljesítések miatti jóváírás (és egyéb kapcsolódó kártérítések) összege.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 14.

Üdvözlettel:
G. Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Tamás - Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

Tisztelt Gervai Péter!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer (a továbbiakban: NMFR) működését 2014.
július 1-én kezdte meg, vagyis a korábbi időszakokra vonatkozóan nincsenek
adatok sem a szolgáltatási szint, sem az ügyfélszámlák tekintetében.
Társaságunk valamennyi számláját a számlavezető bankjánál vezeti, amely az
MKB Bank Zrt.

Az NMFR nem működik még egy teljes éve, ezért éves bontásban nem adhatóak
meg az Ön által kért adatok. Társaságunk a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően elkülönített számlán tartja az ügyfelek által
befizetett pénzeket, amely bankszámlák  összesített egyenlege
2014.december 31-én 149.099.609,-Ft volt. Az ügyfélbefizetésekkel érintett
elkülönített számlán kamat nem került jóváírásra, a számláról kamat
kifizetésére nem került sor.

Tájékoztatom, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében az NMFR
esetében a szolgáltatási szintet nem szolgáltatásonként, hanem egyben kell
teljesítenie, ezért a szolgáltatási szint mérése nem szolgáltatásonként
történik.

Az NMFR szolgáltatási szintje 2014-ben az alábbiak szerint alakult:

2014.     július:                  98,95 %

2014.     augusztus:          98,81%

2014.     szeptember:     99,69%

2014.     október:              100%

2014.     november:         99,30%

2014.     december:         100%

A NMFR hibák miatti kifizetések összege a 2014. évben mindösszesen
554.275,-Ft volt.

 

Tisztelettel:

dr. Nagy Tamás
NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. | jogi vezető
1027 Budapest, Kapás u. 6 -12.

Mobil: +36 30 957 9755
Telefon: [1]+36 1 800 8077
Fax: [2]+36 1 800 8079
nagy.tamas[3]@nemzetimobilfizetes.hu

[4]http://www.nemzetimobilfizetes.hu 

 

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. munkatársai arra törekszenek, hogy
munkavégzésüket minden szinten a környezettudatos magatartás jellemezze!

Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt vagy mellékletet, kérjük gondolja meg,
valóban szükséges-e.

[5]Jogi nyilatkozat megtekintése

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:%2B36%201%C2%A0800%C2%A08078
2. file:///tmp/tel:%2B36%201%C2%A0800%208079
3. mailto:[email address]
4. http://www.nemzetimobilfizetes.hu/
5. http://www.nemofi.hu/jogi_nyilatkozat.pdf

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gervai Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gervai Péter:
Csak a(z) Nemzeti Mobilfizetési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Appsters - NMF

A(z) Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére Erdélyi Katalin által

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei