Ellenőrző Bizottság dokumentumai

Csalami Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Ellenőrző Bizottságával kapcsolatos alább felsorolt adatokat és dokumentumokat:

1. Az EB elnök és a titkár neve, korábbi tisztségei vagy testületi tagságai, tól-ig dátum megjelölésével.
2. Az Ellenőrző Bizottság 2016 május 20. és 2017. február 20. közötti ülései tekintetében az ülés
- meghívóját
- jegyzőkönyvét
- jelenléti ívét.
3. A 2. pontban említett ülésekről az alábbi adatokat tartalmazó táblázatot
- összehívás napja
- ülés napja
- a jegyzőkönyv elkészültének napja
- a jegyzőkönyv aláírásának napja.
4. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak az adott kar választmánya vagy elnöksége felé havonta megküldött beszámolóit a 2016 május 20. és 2017. február 20. időszakban.
5. A félévenként kötelező törvényességi ellenőrzés során készült valamennyi dokumentumot. (Ezek ugye a NAIH szerint eleve közzéteendők.)
6. Az SE HÖK elnökének írásban jelentett visszaélés vagy mulasztás gyanújáról szóló levelet (ha van ilyen).
7. Az elnök félévenként a küldöttgyűlés felé esedékes beszámolóját, és azt a küldöttgyűlési jegyzőkönyvet, ahol ez a beszámoló el lett fogadva vagy nem lett elfogadva.
8. A hök alapszabály Ellenőrző Bizottságról szóló fejezetének 18. § szerinti jegyzőkönyveket, valamint a választmányok 2016 május 20. és 2017. február 20. közötti ülésének jelenléti ívének azon részét, ahol az adott EB tag aláírása szerepel.
9. Mindazon eddig fel nem sorolt dokumentumokat, amelyek a hök alapszabály Ellenőrző Bizottságról szóló fejezetének 2. § szerint ellátott feladatai során keletkeztek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 6.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Mr. Joker hozzászólt ()

DONALD TRUMP JR

Executive Vice President of Development & Acquisitions

Donald Trump Jr. directs new project acquisition and development for The Trump Organization throughout the world - in areas from Eastern Europe to Southeast Asia, the Middle East to South America, mainland China to the United States. In addition to new project acquisitions, Don actively oversees The Trump Organization's property portfolio, which contains over 70 projects. He is involved in all aspects of the company's development, from deal evaluation, analysis and pre-development planning to construction, branding, marketing, operations, sales and leasing.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csalami Ádám:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei