ELMŰ egyeztetések dokumentumai

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel 2012. június 19-én kötött megállapodás 3. pontjában említett korábbi egyeztetések dokumentumait és a megállapodás 5. pontjában említett birtokba adási jegyzőkönyvet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 4.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2014. június 14-én közérdekű adatkéréssel fordultam Önökhöz a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel 2012. június 19-én kötött megállapodás 3. pontjában említett korábbi egyeztetések dokumentumait és a megállapodás 5. pontjában említett birtokba adási jegyzőkönyvet kérve.

A válasz megküldésére jogszabályban meghatározott 15 letelt.
Várom visszajelzésüket, hogy adatkérésemet mikor tudják teljesíteni!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Az önkormányzattól 2014. július 09-én válasz érkezett és másik adatkéréshez kapcsolódóan:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...
*************************************************
Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2014. július 9.

Attachment utf 8 Q Bessenyei u 10 5F C3 A1tad C3 A1s C3 A1tv C3 A9teli jknyv 5F2012 06 28 2Epdf.pdf
0K | Letöltés http://kimittud.atlatszo.hu/request/2502... HTML nézet |

Tisztelt Kocsis Csaba!

Közérdekű adatigénylését teljesítve tájékoztatom, hogy az ELMű Nyrt.-vel
2012. június 19-én létrejött megállapodást a felek között szóbeli
egyeztetések előzték meg és csatoltan megküldöm a birtokba adási
jegyzőkönyvet.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából:
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei