ELMŰ által kibocsátott elszámoló számla

Demeter Róbert küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Demeter Róbert

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal részére 2014-2015-ös elszámolási időszakra kibocsátott elszámoló számla másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 13.

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szarvas Aliz
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment MVM 2014.Polg rmesteri Hiv..pdf
811K Download View as HTML

Attachment DOC151117 20151117133537.pdf
712K Download View as HTML

Attachment DOC151123 20151123160850.pdf
35K Download View as HTML


Tisztelt Demeter Róbert!

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére Dunakeszi Város
Jegyzőjének K-XVI-1380/1/2015. számú tájékoztató levelét a hozzá tartozó
mellékletekkel.

Üdvözlettel: 

dr. Szarvas Eleonóra Aliz ​

Hivatkozása ide

Feladó: Demeter Róbert

Tisztelt dr. Szarvas Aliz!

A válaszukat, köszönettel megkaptam, azonban NEM a kért elszámolási számlát kaptam meg !

Kérem, hogy haladéktalanul bocsássák a nyilvánosság, illetve az én rendelkezésemre a 2014. 06.30 -án EU beruházás keretén belül megvalósult Napelem rendszer által 1 év alatt megtermelt, és a hálózatba visszatáplált elektromos energia elszámolását !

A rendelkezésemre álló dokumentáció szerint erre az ELMŰ-vel szerződtek. Ezért kértem az elszámoló számlát.

Tekintettel, az időközben életbe lépett változásokra, elegendőnek tartom, ha egy nyilatkozatban rögzítik, a Napelem rendszer által termelt villamos energia mennyiségét!

Ha ez így nem lehetséges, kérem tájékoztasson, és új adatigénylést nyújtok be!

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szarvas Aliz
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Demeter Róbert!

2014. 06.30-án az alábbi három napelemes beruházás valósult meg.

Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése a Fazekas Mihály Általános Iskola épületén KMOP-3.3.3-2013-0129 Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal épületén KMOP-3.3.3.-2013-0132 Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Piros Óvoda épületén KMOP-3.3.3-2013-0127

Kérem pontosítsa, mely elszámolást szeretné, mert az adatigényléseiből nem derül ki egyértelműen.

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
Adócsoport-vezető

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport
2120 Dunakeszi, Fő u. 25.
Tel: 06-27-542-816
Fax: 06-27-542-868

________________________________________
Feladó: Demeter Róbert <[FOI #5634 email]>
Elküldve: 2015. november 23. 18:22
Címzett: dr. Szarvas Aliz
Tárgy: Re: közérdekű adatigénylés_ELMÜ számlák

Tisztelt dr. Szarvas Aliz!

A válaszukat, köszönettel megkaptam, azonban NEM a kért elszámolási számlát kaptam meg !

Kérem, hogy haladéktalanul bocsássák a nyilvánosság, illetve az én rendelkezésemre a 2014. 06.30 -án EU beruházás keretén belül megvalósult Napelem rendszer által 1 év alatt megtermelt, és a hálózatba visszatáplált elektromos energia elszámolását !

A rendelkezésemre álló dokumentáció szerint erre az ELMŰ-vel szerződtek. Ezért kértem az elszámoló számlát.

Tekintettel, az időközben életbe lépett változásokra, elegendőnek tartom, ha egy nyilatkozatban rögzítik, a Napelem rendszer által termelt villamos energia mennyiségét!

Ha ez így nem lehetséges, kérem tájékoztasson, és új adatigénylést nyújtok be!

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Demeter Róbert

Tisztelt dr. Szarvas Aliz!

Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal épületén KMOP-3.3.3.-2013-0132

Ennek a 45 kWp napelem rendszernek a megtermelt energia ( Az áramszolgáltató által mért és elszámolt )elszámolására szeretnék választ kapni .

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szarvas Aliz
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment DOC151204 20151204120114.pdf
53K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm Dunakeszi Város Jegyzőjének válaszát.

Üdvözlettel:

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
Adócsoport-vezető

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport
2120 Dunakeszi, Fő u. 25.
Tel: 06-27-542-816
Fax: 06-27-542-868

Hivatkozása ide

Feladó: Demeter Róbert

Tisztelt dr. Szarvas Aliz!

Az Önök által első körben megküldött MVM Partnertől származó számlák nem tartalmazták a 45 kWp napelem rendszer által termelt energia mennyiséget.

Ezért kérem, hogy ezen napelem rendszer által megtermelt, és a hálózatba visszatáplált energia mennyiségéről tájékoztatni szíveskedjenek .

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szarvas Aliz
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Hat sos fogyaszt s 2014.07.14 2015.07.14 k z tt.xlsx
770K Download View as HTML

Attachment DOC151217 20151217120005.pdf
49K Download View as HTML

Attachment Hat sos fogyaszt s 2015.07.15 2015.12.06 k z tt Munkalap.xlsx
308K Download View as HTML

Attachment Hat sos bet pl l sra 2015.07.15 2015.12.06 k z tt Munkalap.xlsx
269K Download View as HTML

Attachment Hat sos bet pl s s 2014.07.14.2015.07.14 k z tt Munkalap.xlsx
658K Download View as HTML


​Tisztelt Demeter Róbert!

Mellékelten küldöm Dunakeszi Város Jegyzőjének válaszát a hozzá tartozó
mellékletekkel.

Üdvözlettel:

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
Adócsoport-vezető
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Adócsoport
2120 Dunakeszi, Fő u. 25.
Tel: 06-27-542-816
Fax: 06-27-542-868

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Demeter Róbert:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei