Előterjesztések és a Pü.Bizottsági (X.26.) ülés jegyzőkönyve

Májer István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Májer István

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.)Előterjesztés: A 40/2013.(III:19.)KT határozat Lazarét VKT-val kapcsolatos döntések alkalmazására vonatkozó határozat felülvizsgálata.
2.)Előterjesztés:Magánszemélyek adómértékére vonatkozó panasza és lazaréti telekéről önkormányzati keretjelzálog törlésének kérelme.
3.)Pénzügyi Bizottsági ülés (X.26.)jegyzőkönyve,a fenti 2 előterjesztésről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 30.

Üdvözlettel:

Májer István

Hivatkozása ide

Feladó: Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy sajnos a Pilisborosjenői Polgármesteri
Hivatalban elektronikus ügyintézés nincs.

Kérem, hogy amennyiben a közadatra a továbbiakban is igényt tart, kérelmét
hivatalos formában, aláírással ellátva, az Ön személyének azonosítására
alkalmas módon, a megismerni kívánt közadatok és a megkeresett adatgazda
szervezet egyértelmű megjelölésével benyújtani szíveskedjen.

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat a 85/2012. (IV. 21.)
Korm. rendelet szabályozza, melynek az Ön kérelme nem felel meg, a
kellemetlenségért szíves elnézését kérem.

Tisztelettel:
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
tel: 26/336-387
fax: 26/336-313

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Májer István:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei