Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tevékenysége

Váradi Lili küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére

Az igénylést elutasította a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány.

Feladó: Váradi Lili

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által az emlékév keretében támogatásra érdemesített pályázók listáját és pályázataik dokumentációját, a megítélt támogatás összegével együtt.

2. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság honlapjára (www.elsovilaghaboru.com) fordított állami támogatás tételes elszámolását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 28.

Üdvözlettel: Váradi Lili

Hivatkozása ide

Feladó: Pályázat


Attachment attachment.jpg
11 Download

Attachment attachment.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q Dr.Schmidt M E1ria 5Ff F5igazgat F3 v E1laszlevele.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q I 5Fsz E1m FA mell E9klet.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q II 5Fsz E1m FA Mell E9klet.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Váradi Lili!

 

2014. július 28-án kelt adatigénylésére válaszolva, ezúton csatoltan
küldjük Dr. Schmidt Mária, a Közép és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatójának 2014. augusztus 4-én
kelt levelét, és annak mellékleteit. Tájékoztatjuk, hogy az Infotv.
alapján a 8 (nyolc) napos határidőt ezzel betartja a Közalapítvány.

 

Üdvözlettel,

 

Első Világháborús Centenáriumi projektvezetés

 

 

[1]26mm_logo

Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Budapest, 1054 Báthory utca 20.

E-mail: [2][email address]

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Váradi Lili:
Csak a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei