Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balogh Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

ELTE Doktorandusz Önkormányzatának dokumentumai

Balogh Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Balogh Ákos to read a recent response and update the status.

Feladó: Balogh Ákos

Delivered

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2012-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (továbbiakban: ELTE DÖK) az éves költségvetési beszámolóit,
- 2012. szeptember 1-től az igénylésem dátumáig megtartott választási jegyzőkönyveket,
- a 2016-os év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- a 2017-es év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- A 2012. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az ELTE DÖK tisztségviselőinek történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban
> a jogosult neve,
> a jogosult tisztsége,
> a jogosult által tisztségviselőként eltöltött évek száma,
> a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
> a kiutalás indoka,
> a kiutalás jogcíme,
> a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
> az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 17.

Üdvözlettel:

Balogh Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda


Attachment clip image002.jpg
4K Download


[1]cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI KABINET

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

 

Balogh Ákos  úr részére

[2]Emailen: [3]<[FOI #9903 email]>

 

Melléklet: ------- db

Ikt.sz.: --------------------

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön közérdekű adatmegismerési igénnyel fordult az Eötvös Loránd
Tudományegyetemhez az alábbiak szerint:

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

I.

1.       2012-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzatának (továbbiakban: ELTE DÖK) az éves költségvetési
beszámolóit,

2.       2012. szeptember 1-től az igénylésem dátumáig megtartott
választási jegyzőkönyveket,

3.       a 2016-os év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt
olyan, akkor az elnöki pályázatot

4.       a  2017-es év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt
olyan, akkor az elnöki pályázatot

II.

A 2012. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig tisztségre vagy
közéleti tevékenységre tekintettel az ELTE DÖK tisztségviselőinek történt
összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban

1.       a jogosult neve,

2.       a jogosult tisztsége,

3.       a jogosult által tisztségviselőként eltöltött évek száma,

4.       a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,

5.       a kiutalás indoka,

6.       a kiutalás jogcíme,

7.       a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,

8.       az átutalás napja.

 

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőt a II.1-8. pontok
vonatkozásában meghosszabbítom, az I. 1-4. pontok vonatkozásában pedig az
alábbiak szerint adom meg:

 

/Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre/

1.       2012-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzatának (továbbiakban: ELTE DÖK) az éves költségvetési
beszámolóit,

 

Az ELTE EDÖK-nek költségvetése nincs.

 

2.       2012. szeptember 1-től az igénylésem dátumáig megtartott
választási jegyzőkönyveket,

 

A jegyzőkönyvek az edok.elte.hu weboldalról letölthetők.

 

3.       a 2016-os év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt
olyan, akkor az elnöki pályázatot

 

A jegyzőkönyvek és az elnöki pályázat az edok.elte.hu weboldalról
letölthető.

 

4.       a  2017-es év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt
olyan, akkor az elnöki pályázatot

 

A 2017. évi elnökválasztás a jelen közérdekű adatmegismerési igény
teljesítésének időpontjában nem fejeződött be.

 

A II. számmal jelölt kérdések (II/1-8.) vonatkozásában az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló ^ 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - mivel az
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik – az
Infotv. 29.§ (1) bekezdésében foglalt határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

 

Budapest, 2017. november 06..

 

Üdvözlettel:

dr. Rigó Kinga sk.

adatvédelmi felelős

 

 

 

 

 

Link: [4]File-List
Link: [5]Edit-Time-Data
Link: [6]themeData
Link: [7]colorSchemeMapping

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - ELTE Doktorandusz
Önkormányzatának dokumentumai
Dátum: Tue, 17 Oct 2017 21:09:11 +0000
Feladó: Balogh Ákos [8]<[FOI #9903 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál"
[9]<[ELTE request email]>

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2012-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (továbbiakban: ELTE DÖK) az éves költségvetési beszámolóit,
- 2012. szeptember 1-től az igénylésem dátumáig megtartott választási jegyzőkönyveket,
- a 2016-os év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- a 2017-es év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- A 2012. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az ELTE DÖK tisztségviselőinek történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban
> a jogosult neve,
> a jogosult tisztsége,
> a jogosult által tisztségviselőként eltöltött évek száma,
> a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
> a kiutalás indoka,
> a kiutalás jogcíme,
> a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
> az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 17.

Üdvözlettel:

Balogh Ákos

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[10][FOI #9903 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z) [11][ELTE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[13]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #9903 email]
4. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
5. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_editdata.mso
6. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
7. file:///C:%5CUsers%5Crigok%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
8. mailto:[FOI #9903 email]
9. mailto:[ELTE request email]
10. mailto:[FOI #9903 email]
11. mailto:[ELTE request email]
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
13. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Rigó Kinga Viktória


Attachment MELL KLET ED K V LASZHOZ 2017 11 10.xlsx
22K Download View as HTML


<[email address]>

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI KABINET

Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda

Balogh Ákos  úr részére

[1]Emailen: [2]<[FOI #9903 email]>

Melléklet: 1 db

Ikt.sz.: --------------------

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön közérdekű adatmegismerési igénnyel fordult az Eötvös Loránd
Tudományegyetemhez az alábbiak szerint:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

I.

1.       2012-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz
Önkormányzatának (továbbiakban: ELTE DÖK) az éves költségvetési
beszámolóit,

2.       2012. szeptember 1-től az igénylésem dátumáig megtartott
választási jegyzőkönyveket,

3.       a 2016-os év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt
olyan, akkor az elnöki pályázatot

4.       a  2017-es év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt
olyan, akkor az elnöki pályázatot

II.

A 2012. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig tisztségre vagy
közéleti tevékenységre tekintettel az ELTE DÖK tisztségviselőinek történt
összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban

1.       a jogosult neve,

2.       a jogosult tisztsége,

3.       a jogosult által tisztségviselőként eltöltött évek száma,

4.       a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,

5.       a kiutalás indoka,

6.       a kiutalás jogcíme,

7.       a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,

8.       az átutalás napja.”

Az I. 1-4. pontok vonatkozásában válaszomat korábban megadtam.

A II. számmal jelölt kérdések (II/1-8.) vonatkozásában válaszomat az
alábbiak szerint adom meg:

Kérésének megfelelően csatolmányban küldöm az Ön részére a jogosult nevét,
a jogosult által hallgatott szakot oktató kar nevét, a kiutalás indokát, a
kiutalás jogcímét, a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagyságát és az
átutalás napját tartalmazó excel táblát.

A jogosult tisztsége és a jogosult által tisztségviselőként eltöltött évek
száma az elektronikus egyetemi nyilvántartásban nem áll rendelkezésre, a
kifizetéshez ugyanis ezek az adatok nem szükségesek. Ebből az is
következik, ha a doktorandusz hallgató párhuzamosan alap- vagy mester
szakos aktív képzésre járt, akkor a közéleti ösztöndíja a párhuzamosan
végzett szakokhoz is kapcsolódhat.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2017. november 23.

Üdvözlettel:

dr. Rigó Kinga sk.

adatvédelmi felelős

 

 

 

</[email address]>

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #9903 email]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balogh Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balogh Ákos:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések PTE

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei