ELTE TTK szoctám 2010-2015

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eötvös Loránd Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig az ELTE Természettudományi Kar hallgatói részére juttatott rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó alábbi adatokat, tanulmányi félévek szerinti bontásban:
1. Azon hallgatók száma, akik rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
2. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták az öneltartó státuszukat, és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
3. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták, hogy “élettárs, hallgató élettárssal” státuszúak és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
4. Azon hallgatók száma, akik NEM a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16. § (2)-(4) bekezdése (vagy az ezt részletező egyetemi szabályzatok) alapján részesültek támogatásban, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 14.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő tizenhét napja lejárt, ezért kérem, hogy haladéktalanul küldjék meg a kért adatokat. Ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását, vagy bírósági eljárást kezdeményezhetünk.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: ELTE Rektori Titkárság
Eötvös Loránd Tudományegyetem


Attachment nsmail 4.xlsx
21K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Ismételten továbbítom a korábban már megküldött válaszlevelet.

Tisztelettel:

Rigó Kinga

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy: Közérdekű adatigénylés TTK - szoctám 2010-2015
Dátum: Tue, 12 May 2015 09:22:35 +0200
Feladó: Rigó Kinga <[email address]>
Címzett: [FOI #4453 email]

Leírás: cimer_szin

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI KABINET

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda

Ikt. sz.: ELTE/5108/4(2015.)

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

emailen<[FOI #4453 email]>

Tisztelt Adatigénylő!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez benyújtott közérdekű adatmegismerési igényével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az Ön kérdése:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig az ELTE Természettudományi Kar hallgatói részére juttatott rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó alábbi adatokat, tanulmányi félévek szerinti bontásban:

1. Azon hallgatók száma, akik rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.

2. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták az öneltartó státuszukat, és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.

3. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták, hogy “élettárs, hallgató élettárssal” státuszúak és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.

4. Azon hallgatók száma, akik NEM a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16. § (2)-(4) bekezdése (vagy az ezt részletező egyetemi szabályzatok) alapján részesültek támogatásban, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.”

Kérdésére válaszolva jelen levelemhez csatolva továbbítom a kért adatokat, ugyanakkor jelzem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. Kötet Szervezeti és Működési Rend 15. Sz. Melléklete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata 28. § (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „Ha az igény teljesítéséhez – az Egyetem kezelésében lévő adatok alapulvételével – új adat előállítása szükséges, az igényt teljesítő szervezeti egység megvizsgálja az igény teljesíthetőségét. Az Egyetem nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell biztosítania.”

A mellékelt adatokon túlmenően az adatigénylésben foglaltak szerinti további, teljes körű adatteljesítés már az egyetem kezelésében lévő adatok alapulvételével új adatok előállítását jelentené, aminek teljesítése az Adatvédelmi Szabályzat fenti rendelkezésére figyelemmel nem áll az Egyetem módjában.

E tekintetben tájékoztatom, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése értelmében az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2015. május 12.

Tisztelettel:

dr. Rigó Kinga

adatvédelmi felelős

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei