EMMI Romániában bejegyzett szervezetekkel kötött támogatási szerződések listája 2017 január-2018 május

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EMMI Romániában bejegyzett szervezetekkel kötött támogatási szerződések listáját a 2017 január 1.-2018 május 31. periódusra külön oszlopban feltüntetve a szerződéskötés időpontját, a szerződés kedvezményezettjét, a pályázat tárgyát, valamint a szerződés értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 20.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

A 2011. évi CXII. törvény által előírt határidőn belül nem válaszoltak adatigénylésemre. Kérem mielőbb pótolják.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 20.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 41642-1/2018/JISZOC 

                       

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Sipos Zoltán

részére

[1][FOI #11421 email]  

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EMMI
Romániában bejegyzett szervezetekkel kötött támogatási szerződések
listáját a 2017 január 1.-2018 május 31. periódusra külön oszlopban
feltüntetve a szerződéskötés időpontját, a szerződés kedvezményezettjét, a
pályázat tárgyát, valamint a szerződés értékét.”  

 

A közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a tárcánk
ilyen típusú, az Ön által kért adatokat tartalmazó nyilvántartást nem
vezet, és a NAIH állásfoglalásában foglaltak alapján, amely szerint „a
közfeladatot ellátó szerv nem köteles – kizárólag az adatigénylés
teljesítése érdekében – új, minőségileg más adatot előállítani”, az
adatigénylését nem áll módomban teljesíteni. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2018. október 11. 

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei