Engedélyeztetési dokumentumok az Omszk park fáinak kivágására

Gergely Cecília küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gergely Cecília

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2018.06.19-én elkezdték kivágni az Omszk park fáit a játszótér és a futballpálya közötti területen. Ezen fák kivágásának engedélyezési folyamatában keletkezett összes irat (fakivágási engedély, milyen tervek készültek arra vonatkozóan, hogy hol és hány fa ültetésével pótolják a zöldfelület-veszteséget).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 19.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Hivatkozása ide

Feladó: Hegyes Tamás
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download

Attachment T j koztat s adatg nyl sre GergelyCecilia.pdf
278K Download View as HTML


 

Csatoltan megküldöm válaszlevelünket.

 

Üdv.:

 

[1]cid:image002.jpg@01D1C300.47375540  

 

Hegyes Tamás

Környezetvédelmi előadó

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 

E-mail:
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Gergely Cecília

Delivered

Belső felülvizsgálat kérése Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közérdekűadat-igénylésekkel foglalkozó elsődleges kapcsolattartójától: Hegyes Tamás, környezetvédelmi előadó (Környezetvédelmi és Rendészeti Osztály)

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, tisztelt Hegyes Tamás!

2018. június 19-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be az önök hivatalához, a következő tartalommal:
„2018.06.19-én elkezdték kivágni az Omszk park fáit a játszótér és a futballpálya közötti területen. Ezen fák kivágásának engedélyezési folyamatában keletkezett összes irat (fakivágási engedély, milyen tervek készültek arra vonatkozóan, hogy hol és hány fa ültetésével pótolják a zöldfelület-veszteséget).“
2018. július 13-án Hegyes Tamás ügyintéző (Környezetvédelmi és Rendészeti Osztály) a kérést áttette az illetékességgel rendelkező Pomázi jegyzőhöz, aki azóta sem reagált az adatigénylésre.
A 30 napos adatszolgáltatási határidő 2018. július 19-én lejárt.
Az eredeti igénylés és az önök hivatalának válasza az alábbi linken olvasható:

https://kimittud.atlatszo.hu/request/eng...

Kérem mielőbbi intézkedésüket, hogy az adatgazda Pomázi Polgármesteri Hivatal mielőbb eleget tegyen kötelezettségének és kiadja az általam igényelt közérdekű adatokat.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Hivatkozása ide

Feladó: Hegyes Tamás
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download

Attachment ism telt t j koztat s.pdf
277K Download View as HTML


Tisztelt Gergely Cecília!

 

Csatoltan megküldöm válaszlevelünket.

 

Üdv.:

 

[1]cid:image002.jpg@01D1C300.47375540  

 

Hegyes Tamás

Környezetvédelmi előadó

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 

E-mail:
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]

Hivatkozása ide

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 1283 001.pdf
286K Download View as HTML


Tisztelt Gergely Cecilia!

Csatoltan megküldöm a  közérdekű adatigénylésére válaszomat

Üdvözlettel:

 

Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina

Jegyző

Pomázi Polgármesteri Hivatal

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Telefonszám: +3626-814-381

Fax: +3626-325-640

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, August 01, 2018 5:48 PM
To: jegyzo
Subject: Attached Image

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Hegyes Tamás
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download

Attachment k z rdek adatszolg ltat s.pdf
288K Download View as HTML


Csatoltan megküldöm válaszunkat.

 

Üdv.:

 

[1]cid:image002.jpg@01D1C300.47375540  

 

Hegyes Tamás

Környezetvédelmi előadó

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 

E-mail:
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gergely Cecília:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei