EOK garázshelyek

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,hogy semmelweis.hu honlapon is megjelentek alapján mennyi pénzt fizet éves szinten a Semmelweis Egyetem az EOK mélygarázsának bérléséért, hány darab garázshely bérléséért, ezek közül hány darab garázshely használható garázsként?

Kérem, hogy tájékoztasson, hogy mikor és milyen lépéseket tett a Semmelweis Egyetem vezetése a törvénytelennek vélt szerződés felbontására?

Kérdésem továbbá, hogy ezügyben felmerült-e a Btk. 376. § (1) bekezdésében szabályozott hűtlen kezelés a vagyonkezelési megbízásból folyó kötelességszegéssel összefüggő vagyoni hátrány okozásának vagy bármely bűncselekmény gyanúja, és ha igen, történt-e az ügyben rendőrségi feljelentés a Semmelweis Egyetem részéről?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 12.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment UTF 8 B UkhfMjA3MF8xMF8yMDE0 UTF 8 B X1N6YWLDsyBKw6Fub3MgcsOpc3rDqXJlLnBkZg
11 Download View as HTML


   Ikt.szám: KS/RH/2070-10/2014.

 

Szabó János                                                 

részére

 

 

Tárgy: EOK garázshelyek - közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

Köszönettel megkaptam levelét, az „EOK garázshelyek” tárgyú közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban. Tájékoztatom, hogy közérdekű adatigénylését
az alábbiakban ismertetett módon tudjuk teljesíteni, tekintettel arra,
hogy az EOK garázshelyek ügyében a Semmelweis Egyetem 2014. szeptember
25-én, KS/RTIT/681-2/2014. számon a Fővárosi Főügyészségnél feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen.

 

Fentiekre tekintettel, tájékoztatom Önt, hogy az EOK garázshelyekre
vonatkozó közérdekű adatigénylésében kért adatok megismerését betekintés
útján biztosítom az Ön részére, melyet jegyzőkönyvben rögzítünk.
Tájékoztatom továbbá arról, hogy amennyiben élni kíván a betekintés
lehetőségével, úgy arról az eljáró hatóságot értesíteni fogjuk.

 

Az iratok személyes megtekintésének időpontját, kérem, szíveskedjék
részemre jelezni, hogy az Önnek megfelelő időpontra a kért dokumentumokat
előkészíthessük. 

 

Budapest, 2014. november 27.                     

                                                          

 

                                                           Tisztelettel:

 

dr. Balitzky Alexandra  

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Szabó János<[FOI #3441 email]> 2014.11.12. 18:52
>>>
     Tisztelt Semmelweis Egyetem!
    
     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
    
     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
     részemre,hogy semmelweis.hu honlapon is megjelentek alapján mennyi
     pénzt fizet éves szinten a Semmelweis Egyetem az EOK mélygarázsának
     bérléséért, hány darab garázshely bérléséért, ezek közül hány darab
     garázshely használható garázsként?
    
     Kérem, hogy tájékoztasson, hogy mikor és milyen lépéseket tett a
     Semmelweis Egyetem vezetése a törvénytelennek vélt szerződés
     felbontására?
    
     Kérdésem továbbá, hogy ezügyben felmerült-e a Btk. 376. § (1)
     bekezdésében szabályozott hűtlen kezelés a vagyonkezelési
     megbízásból folyó kötelességszegéssel összefüggő vagyoni hátrány
     okozásának vagy bármely bűncselekmény gyanúja, és ha igen,
     történt-e az ügyben rendőrségi feljelentés a Semmelweis Egyetem
     részéről?
    
     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
     a feladó e-mail címére megküldeni.
     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
     weboldalon töltse fel.
    
     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
    
     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
     küldje meg számomra.
    
     Segítő együttműködését előre is köszönöm.
    
     Kelt: 2014. november 12.
    
     Üdvözlettel:
    
     Szabó János
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
     [FOI #3441 email]
    
     Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z)
     [SE request email] címen fogadja a részére
     benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
     [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
    
     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
     [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
    
     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Köszönöm tájékoztatását, és adatigénylésem részben történő teljesítését.

Tekintettel arra, hogy az ügyben 2014. szeptember 25-én feljetelentést tettek a Fővárosi Főügyészségnél az adatbetekintéssel nem kívánok élni.

Tisztelettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Szent Balázs püspök hozzászólt ()

Korábban állatok vagy emberek cipelték „csiga”-lassúsággal az árut egyik helyről a másikra. Ma már sugárhajtású repülőgépek hangsebességnél gyorsabban is szállíthatják utasaikat a világrészek között. A nagy szárazföldek belsejében folyókon, csatornákon, vasúton és közúton folyhat a szállítás. Kőolaj és földgázkitermelő térségekben a csővezeték is fontos szállítóeszköz. E közlekedési rendszerek közül a belső vízi utakat használják a legrégebben. A csatornák fénykorának a 18. század tekintendő. Ezek a vízi utak a 19. században a vasút térhódítása miatt veszítettek a jelentőségükből. Sínen ma is gazdaságosan lehet nagy tömegben és viszonylag olcsón árukat továbbítani. Az országúti fuvarozás akkor éri meg a legjobban, ha viszonylag drága termékeket és kisebb szállítmányokat kell továbbítani. Az is növelte a közúti szállítás fontosságát, hogy a fejlett országokat autópályák hálózzák be. Ma már kellenek a parkolók, meg a garázshelyek pedig régen ez más Volt.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

EOK mélygarázs

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei