Építésügyi hatósági eljárás (25400/2 hrsz.)

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy 2014. január 01-től az
adatigénylés időpontjáig indult-e a 25400/2 hrsz-ú ingatlant érintő
építésügyi hatósági eljárás.

Ha igen akkor kérem, hogy tájékoztatás terjedjen ki
- az igénylőre,
- a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtájára
- a kérelem tárgyára,
- a kérelem benyújtásának időpontjára,
- ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
- kérelemben hozott döntés eredménye

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 29.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik adatigényléshez kapcsolódóan adták meg az ide vonatkozó választ.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/epit...
*******************************************
Tisztelt Kocsi Csaba!
A 2014. január 29-én érkezett közérdekű adatigénylésére, melyben a 25400/2
hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan indult építésügyi hatósági eljárásokról kér
adatokat, tájékoztatom, hogy Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri
Hivatalnál építésügyi hatósági eljárás nincs folyamatban a 25400/2 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei