Építkezés egy nagy kiterjedésű római császárkori lelőhelyen

Csatári Roland küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csatári Roland

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Hajdú-Bihar megyei Szerep település 397, 400, 402, 404, 406 hrsz. alatti ingatlanjain folyó építkezés, amely egy nagy kiterjedésű római császárkori (szarmata) lelőhelyen található, veszélyezteti-e annak jelenségeit? Indokolt-e a munkálatok azonnali részleges, vagy teljes leállítása? Intézkedtek-e a terület szakszerű feltárásáról, vagy az eredeti állapot helyreállításáról? Tervezik-e a területet, a fentiekre való tekintettel állami tulajdonba venni, valamint az ott megvalósítani kívánt projektet máshová költöztetni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 22.

Üdvözlettel:

Csatári Roland

Hivatkozása ide

Feladó: Csatári Roland

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Érdeklődni szeretnék az "Építkezés egy nagy kiterjedésű római császárkori lelőhelyen" című közérdekű adatigénylésem állapota felől!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 11.

Üdvözlettel:

Csatári Roland

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K19031216200.pdf
46K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csatári Roland

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

A területileg illetékes régészeti feltárást végző intézmény (Déri Múzeum) 2019. január 24. napján kiadott tájékoztatása szerint az első régészeti szemle alapján megállapította, hogy a már létező épületek és az építkezés is egy nagy kiterjedésű római császárkori (szarmata) lelőhelyen található és annak jelenségeit veszélyezteti.

A feljegyzés szerint régészeti feladatellátás (megfigyelés és kivitelezés közbeni bontómunka) szükséges. Szerep 400 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó régészeti megfigyeléssel egyidejűleg a 397, 402, 404, 406 hrsz. alatti ingatlanokra is kiterjesztésre került a leletmentés 2019. január 23. napján.

A közérdekű adatigénylésre érkezett válasz, és a fenti dokumentum között ellentmondás tapasztalható, kérem ezek tisztázását!

Kelt: 2019. március 12.

Üdvözlettel:

Csatári Roland

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K19032816480.pdf
81K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csatári Roland:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei