Építményadó 2016

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2016. október 24 napján megküldött válasza alapján a 2016-os adóév bevételeiről az egyes adónemek tekintetében csak 2016. december 31-e után tudok pontos adattal szolgálni, mint ahogy a bevallást benyújtók számáról is.

Tekintettel arra, hogy egy éven belül azonos adatkörre terjesztek elő adatigénylést, de fenti válasza alapján a kért adatok 2016. december 31. után állnak rendelkezésre, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

-2016 évben az Önkormányzat által bevezetett építményadó alapján hány adóalany tett bevallást?
-2016 évben hány forint bevétele volt az Önkormányzatnak az építményadóból?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 15.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Püspökszilágy Jegyző
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabó Péter!

 

 

2017. január 15-én küldött adatigénylésére válaszul az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban tájékoztatom, hogy
Püspökszilágy Község Önkormányzatának 2016. évi építményadó bevétele:
3.240.390 Ft volt.

Az építményadó hatálya alá 8 adóalany jelentkezett be, azonban a Helyi
adókról szóló 1990. évi C törvény, valamint az önkormányzati rendelet
alapján 7 adóalany mentesült az építményadó fizetési kötelezettség alól.

2017. évre vonatkozóan a megmaradt 1 adóalany is mentesül a fizetési
kötelezettség alól.

 

Tisztelettel:

dr. Babinka Magdolna jegyző nevében és megbízásából:

 

Czerovszki Dóra

aljegyző

Penci Közös Önkormányzati Hivatal

Püspökszilágyi Kirendeltsége

 

2166 Püspökszilágy Kossuth Lajos út 9.

tel: 06-27-368-186, tel/fax: 06-27-366-061

mobil: 06-20-444-1884

e-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei