Érd és térsége csatornázási projektben létrehozott víziközmű vízjogi üzemeltetési engedélye

Kis Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése projektben (KEOP 1.2.0/2F 2009-0001) létrehozott víziközmű vízjogi üzemeltetési engedélyét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 7.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment rd tt tel rtes t s signed 4903052 7 20180717142251.pdf
201K Download View as HTML


Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Mellékelten továbbítom adatigénylésére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

BM OKF Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Köszönöm a téjékoztatást és az áttételt.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mózes Beáta Andrea
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment SKMBT 22318080115570.pdf
333K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszát.

 

 

Tisztelettel: dr. Cseh Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Mózes Beáta Andrea!

Sajnos a mellékleteket nem kaptam meg.
Kérem, küldje el ismét egy levéllel.

Köszönettel és üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 35100 10486 1 2016 lt sz hat rozat.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment KTVF 8672 32 2013 sz m hat rozat.pdf
2.8M Download View as HTML

Attachment SKMBT C35180803084100.pdf
168K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszát.

 

 

Tisztelettel: dr. Cseh Zoltán

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt FKI Hivatal!

Köszönöm az eddig megküldött adatokat.
Adatigénylésemet azzal egészítem ki, hogy kérem a fenti projektben fejlesztett szennyvízelvezetési rendszer engedélyeinek elektronikus másolatban történő megküldését is.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment rdi szennyv ztiszt t adatig nyre hosszabb t s signed 4923057 4 20180817132642.pd.pdf
176K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt FKI Hivatal!

A kérelmemet az alábbiak szerint módosítom:

A vízjogi létesítési alapengedélyeket, valamint az utolsó módosításokat kérem azt alábbi projektelemek vonatkozásában:

Érd-Nyugat
Érd-Kelet
Tárnok
Diósd

Fáradozásukat előre köszönöm
Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Cseh Zoltán
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML

Attachment 535 1.pdf
486K Download View as HTML

Attachment 536 1.pdf
441K Download View as HTML

Attachment 536 2.pdf
36K Download View as HTML

Attachment 560 33.pdf
565K Download View as HTML

Attachment 1555 3.pdf
585K Download View as HTML

Attachment 3239 1.pdf
490K Download View as HTML

Attachment 89 1.pdf
494K Download View as HTML

Attachment 89 2.pdf
31K Download View as HTML

Attachment 279 5.pdf
103K Download View as HTML

Attachment 7612 6.pdf
864K Download View as HTML

Attachment 3295 18.pdf
264K Download View as HTML

Attachment 7240 1.pdf
477K Download View as HTML

Attachment 7585 5.pdf
682K Download View as HTML

Attachment 7587 6.pdf
770K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Cseh Zoltán
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML

Attachment 14548 9.pdf
604K Download View as HTML

Attachment 21537 1.pdf
508K Download View as HTML

Attachment 30387 10.pdf
415K Download View as HTML

Attachment 31262 10.pdf
547K Download View as HTML

Attachment 7622 3.pdf
504K Download View as HTML

Attachment 14541 9.pdf
583K Download View as HTML

Attachment 31268 11.pdf
530K Download View as HTML

Attachment 31357 5.pdf
776K Download View as HTML

Attachment 31453 5.pdf
697K Download View as HTML

Attachment 31797 6.pdf
795K Download View as HTML

Attachment 32014 5.pdf
636K Download View as HTML


 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Cseh Zoltán
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML

Attachment 536 1.pdf
441K Download View as HTML

Attachment 89 1.pdf
494K Download View as HTML

Attachment 89 2.pdf
31K Download View as HTML

Attachment 279 5.pdf
103K Download View as HTML

Attachment 535 1.pdf
486K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML

Attachment 89 1.pdf
494K Download View as HTML

Attachment 89 2.pdf
31K Download View as HTML

Attachment 279 5.pdf
103K Download View as HTML

Attachment 535 1.pdf
486K Download View as HTML

Attachment 536 1.pdf
441K Download View as HTML

Attachment 536 2.pdf
36K Download View as HTML

Attachment 560 33.pdf
565K Download View as HTML

Attachment 1555 3.pdf
585K Download View as HTML

Attachment 3239 1.pdf
490K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 3295 18.pdf
264K Download View as HTML

Attachment 7240 1.pdf
477K Download View as HTML

Attachment 7585 5.pdf
682K Download View as HTML

Attachment 7587 6.pdf
770K Download View as HTML

Attachment 7612 6.pdf
864K Download View as HTML

Attachment 7622 3.pdf
504K Download View as HTML

Attachment 14541 9.pdf
583K Download View as HTML

Attachment 14548 9.pdf
604K Download View as HTML

Attachment 21537 1.pdf
508K Download View as HTML

Attachment 30387 10.pdf
415K Download View as HTML

Attachment 31262 10.pdf
547K Download View as HTML

Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML

Attachment 31268 11.pdf
530K Download View as HTML

Attachment 31357 5.pdf
776K Download View as HTML

Attachment 31453 5.pdf
697K Download View as HTML

Attachment 31797 6.pdf
795K Download View as HTML

Attachment 32014 5.pdf
636K Download View as HTML

Attachment 33702 10.pdf
497K Download View as HTML

Attachment 41557 9.pdf
527K Download View as HTML

Attachment 41999 9.pdf
505K Download View as HTML

Attachment 46431 9.pdf
486K Download View as HTML

Attachment 48384 10.pdf
629K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 1553 7.pdf
684K Download View as HTML

Attachment 1564 4.pdf
678K Download View as HTML

Attachment 18065 9.pdf
639K Download View as HTML

Attachment 31265 10.pdf
479K Download View as HTML

Attachment 36901 5.pdf
545K Download View as HTML

Attachment 37758 10.pdf
595K Download View as HTML

Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML

Attachment 279 3.pdf
4.0M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML

Attachment 41550 9.pdf
466K Download View as HTML

Attachment 41581 9.pdf
561K Download View as HTML

Attachment 42933 9.pdf
430K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: FKI Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 86 8.pdf
927K Download View as HTML

Attachment 1792 3.pdf
597K Download View as HTML

Attachment 7592 5.pdf
613K Download View as HTML

Attachment 7620 8.pdf
793K Download View as HTML

Attachment 32007 5.pdf
750K Download View as HTML

Attachment 46448 8.pdf
390K Download View as HTML

Attachment S42BW 218090414520.pdf
35K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Zoltán:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ramiris

A(z) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei