Érd Jegyző utca közlekedési előírások és ellenőrzések

Emődy András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közlekedési Hatóság részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Emődy András

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Jegyző utcára vonatkozó közlekedési előírásokat, úgy
mint, maximális megengedett sebesség, maximális megengedett össztömeg és maximális megengedett zajszint (db).
- A Jegyző utcában elhelyezkedő közlekedési táblák típusát, pontos helyét.
- A Jegyző utcában tervezett közlekedési táblák típusát, pontos helyét.
- A Jegyző utcában történt Nemzeti Közlekedési Hatóság által végzett közúti ellenőrzések számát és idejét az elmúlt 12 hónapban.
- Továbbá amennyiben rendelkezésre áll, a Tisztviselő telep lakórészre vonatkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság által tervezett közúti ellenőrzésekre vonatkozó terveket a jövőre.

Indok: A fent említett utcában napi szinten nem tartják be a lakóterületen belüli sebességhatárt. Gyakran a szűk utcában szlalomozva centikre kerülik el a parkoló személygépkocsikat ill. gyalogosokat. Hetente többször tapasztaljuk, hogy -hiába a megépült elkerülőút 7-es főút és Tolmács u.- nehéz árút szállító teherautók tévednek be a kertvárosi utcába. Az utca elején található reklám táblák csökkentik a láthatóságot és növelik a baleset veszélyt. Továbbá az említett táblák a lakóterület felé terelik a nehéz forgalmat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 13.

Üdvözlettel:

Emődy András

Hivatkozása ide

Feladó: Emődy András

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Nem válaszoltak Közérdekű adat Érd Jegyző utca közlekedési előírások és ellenőrzések igénylésére,
pedig a jogszabály ezt előírja .

Kérem, hogy igénylésemre válaszoljanak.

Belső felülvizsgálatot is kérelmezek, amelynek során megvizsgálhatják, hogy miért igényelt ilyen hosszú időt a válaszadás.

Üdvözlettel:

Emődy András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Emődy András:
Csak a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei