Érd MJV alpolgármestereinek és képviselőinek 2018. évi vagyonnyilatkozatai

Batu Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Batu Attila

Delivered

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Érd MJV alpolgármestereinek és képviselőinek 2018. évi vagyonnyilatkozatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 4.

Üdvözlettel:

Batu Attila

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hudák Mariann
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Batu valasz.pdf
57K Download View as HTML


Tisztelt Batu Attila!

 

 

A 2018.  április 4. napján elektronikus úton, közérdekű adatigénylés
tárgyában érkezett kérelmére válaszolva ezúton csatoltan küldöm Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet, Érd Megyei Jogú Város Jegyzőjének válaszát.

 

 

Tisztelettel:

dr. Jeney-Hudák Mariann

Jogi Iroda

Érd MJV Polgármesteri Hivatala

06-23/522-300/383-as mellék

 

Hivatkozása ide

Feladó: Batu Attila

Delivered

Tisztelt dr. Hudák Mariann!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján közzétette a NAIH-725-2/2013/V ügyszámú állásfoglalását az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának adattartalmáról, és annak megismerhetőségéről.
https://naih.hu/files/infoszab-allasfogl...

"Az Infotv. 1. számú melléklete jelenleg nem rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozatát kötelezően közzé kell tenni. Ugyanakkor semmilyen rendelkezés nem tiltja, hogy a helyi
önkormányzatok egyedi közzétételi listában rendeljék el a vagyonnyilatkozatok közzétételét. Az idézett törvényi rendelkezés alapvetően azt a célt szolgálja,
hogy az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát bárki, korlátozás nélkül megismerhesse. Tekintve,
hogy az internetes közzététel a választópolgárok információs jogának egyszerűbb érvényesíthetőségét
szolgálja, és összhangban van a törvényalkotói szándékkal is, a nyilvánosságra hozatal ilyen módja
megengedett..."
"Az Infotv. rendelkezései értelmében jelenleg – ott ahol ezt az
internetes honlapjukon nem hozták nyilvánosságra – egyedi
adatigénylés útján igényelhetők az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjára és vagyonnyilatkozatára vonatkozó közérdekből
nyilvános adatok."
"A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott
azonosító adatok kivételével – nyilvános."

Továbbra is kérem, hogy részemre elektronikus úton megküldeni szíveskedjen az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát.

Amennyiben az adatigénylés jogszerűségével kapcsolatban kétségei vannak, akkor kérem keresse a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálatát.
Telefonos és személyes ügyfélszolgálati idő:
Kedd: 9:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: 9:00-12:00, 13:00-16:00
Tel.: +36 (1) 391-1400
e-mail: [email address]

Üdvözlettel:

Batu Attila

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hudák Mariann
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Batu valasz 0421.pdf
37K Download View as HTML


Tisztelt Batu Attila!

 

A 2018.  április 21. napján elektronikus úton érkezett levelére válaszolva
ezúton csatoltan küldöm Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, Érd Megyei Jogú
Város Jegyzőjének válaszát.

 

 

Tisztelettel:

dr. Jeney-Hudák Mariann

Jogi Iroda

Érd MJV Polgármesteri Hivatala

06-23/522-300/383-as mellék

 

Hivatkozása ide

Feladó: Batu Attila

Delivered

Tisztelt dr. Hudák Mariann!

Az adatigénylésnek megfelelően továbbra is várom válaszát és kérem, hogy részemre elektronikus úton megküldeni szíveskedjen az alpolgármesterek és a képviselők vagyonnyilatkozatát.

Üdvözlettel:

Batu Attila

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Batu Attila:
Csak a(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei