Érdeklődés a VI. kerület, Podmaniczky utca útburkolati jellel kétsávosításának várható idejéről egyes szakaszokon

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésemre a választ:

Érdeklődnék, hogy mikorra várható a VI. kerület, Podmaniczky utca burkolati jellel két sávosítása, a Dózsa György út irányban felé Munkácsi Mihály utca - Tüdőbeteg gondozó között, ellenirányban a Dózsa György út - Bajza utca szakaszon?
A kérdésem megválaszolásánál kérem vegyék figyelemben, hogy:
Ezen szakaszokon már a szöget bezáró parkolás, útburkolati jellel az úttal párhuzamos parkolássá alakítható lenne (egyes szakaszokon részben járdán parkolással) amely csökkentené a Podmaniczky utca Dózsa György felőli végének állandósult dugóját, és érdemes különös tekintettel lenni arra, a Podmaniczky utcáról a Rippl Rónai utcára sok balra kanyarodó miatt okozott torlódás a Dózsa György út forgalmát is akadályozza.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0016061/2013 

Varga Viktor

[FOI #1584 email]

 

 

 Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Varga Viktor!  

 

 

Társaságunkhoz 2013. szeptember 20-án érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

A Podmaniczky utca Bajza utca és Dózsa György út közötti szakaszán az
irányonként 2-2 forgalmi sáv kijelölése nem várható, mivel véleményünk
szerint az útszakasz kapacitását ez a beavatkozás nem növelné, ugyanakkor
jelentős számú parkolóhely veszne el a környéken.

 

Egy útszakasz mértékadó kapacitását mindig a jelzőlámpás kereszteződések
határozzák meg (már amelyiken vannak ilyen kereszteződések), így
forgalomszervezési intézkedéseink során arra törekszünk, hogy ezen
csomópontok előtt legyen elegendő hosszúságú és számú felálló sáv, hogy a
jelzőlámpa szabad jelzésének időtartama alatt mindegyik sávból
párhuzamosan tudjanak kihaladni a járművek, a tilos jelzés időtartama
alatt pedig az előző 1 forgalmi sávból érkezők fel tudják tölteni az
összes felállási helyet a párhuzamos sávokban.

 

Ez a feltétel a Podmaniczky utca Dózsa György út előtti csomópontjánál,
valamint a Bajza utcai kereszteződésénél biztosított. A 2x1 sávos
szakaszon a Munkácsy Mihály utcánál és a Rippl Rónai utcánál nincs közúti
forgalmi kapacitást csökkentő jelzőlámpa. 

 

Észrevétele nyomán meg fogjuk vizsgálni a Podmaniczky utca Dózsa György út
felőli végénél a Dózsa György út felől érkező forgalom lefolyását, illetve
a Rippl Rónai utcai csomópontot és indokolt esetben kisebb korrekciókkal
(például sávelhúzással) fogjuk javítani a forgalom lebonyolódását.

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013. október 21.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Lieb Judit

Ügyfélszolgálati vezető

BKK Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat.

A Rippl Rónai felé a Dózsa György irányából érkező, balra kanyarodók miatt (akik az Dózsa György felé tartó egyenes forgalomnak elsőbbséget kell adjanak) rendszeres a torlódás, a sávelhúzás is kitűnő megoldás lenne.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei