Érdeklődés a 2017.01.25.-i és 12.04.-i beadványaikkal kapcsolatban.

Májer István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Májer István

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 2017 január 25.-i és a december 4.-i beadványunkra,amit 57 illetve 27 magánszemély írt alá és választ mind a mai napig nem kaptunk.Továbbra is várjuk.

Különösen kérjük,hogy a december 4.-i beadványunk 4.pontjában feltett kérdésre részletes választ adjanak.A "felajánlás településfejlesztésre "címszó alatt mit kell érteni,miért pont 500.000 Ft?Önkéntes felajánlás?Ki számolta ki az összeget,milyen kalkuláció és háttérszámítás alapján?Mire fordítják a "felajánlást?Kérjük részletezni.

A 7.pontban feltett kérdésre is részletes választ várunk,hogy hány TRSZ-t és hány Megállapodást kötöttek 2016 és 2017 évben?Mennyi pénz folyt be és mire kívánják fordítani?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 6.

Tisztelettel:
Az 57 és 27 aláíró magánszemély nevében is.

Májer István

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment M jer v lasz.pdf
60K Download View as HTML


Tisztelt Májer Úr!

 

Csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésre válaszunkat!

 

Tisztelettel:

 

dr Szabó József Zoltán

             jegyző

 

Hivatkozása ide

Feladó: Májer István

Delivered

Tisztelt Dr. Szabó József Zoltán Úr!

Válaszát megköszönöm,de a levelem legelején feltett kérdésre nem kaptam választ.Ide másolom:
"A 2017 január 25.-i és a december 4.-i beadványunkra,amit 57 illetve 27 magánszemély írt alá és választ mind a mai napig nem kaptunk.
Továbbra is várjuk."

Tisztelettel:

Májer István

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Májer Úr!

A válasz meg nem küldésének okát ismertettem levelemben.

Közérdekű adatigénylés keretén belül csak azt tudom kiadni, ami a kezelésemben van!

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Májer István:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei