Érdeklődés az utóbbi két év védelembe vételi eljárásairól

Kovács Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Dániel

Delivered

Tisztelt Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésekre adott válaszokat.

A 2016. január 1. és 2017. december 31. közti időszakra vonatkozóan:

1. Hány védelembe vételi eljárás indult a Napraforgóban, amelyet maga a Napraforgó Gyermekjóléti Szolgálat vagy Központ kezdeményezett (illetve mások az Önök megkeresésével)?

2. Az 1. pontbeli eljárások közül hány olyan volt, amelyet kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása miatt kezdeményeztek, és hány olyan, amelyet egyéb okokból?

3. Hány védelembe vételi eljárás indult a Napraforgóban, amelyet a XVI. Kerületi Gyámhivatal kezdeményezett (akár hivatalból, akár kérelemre)?

4. A 3. pontbeli eljárások közül hány olyan volt, amelyet kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása miatt kezdeményeztek, és hány olyan, amelyet egyéb okokból?

5. Volt-e már példa arra, hogy a Napraforgó kapcsolattartás akadályozása miatt támogatta egy gyermek védelembe vételét? Ha igen, akkor hány esetben? Ezek közül hány esetben történt meg ténylegesen is a védelembe vétel?

6. Az 1-4. pontbeli védelembe vételi eljárások közül hány esetben fordult elő, hogy a Napraforgó esetkonferencia megtartása nélkül hozott javaslatot a védelembe vételre vagy annak elutasítására, és küldte meg azt a gyámhivatalnak?

7. Amennyiben a 6. pontbeli eset legalább egyszer előfordult, akkor megtörtént-e ez olyan esetben, amikor a védelembe vételi javaslat oka nem kapcsolattartás akadályozása volt, hanem más természetű elhanyagolás?

8. Milyen nem fizikális veszélyeztetettségi okból javasolták már a védelembe vételt a gyámhivatalnak a külön élő szülővel történő kapcsolattartás akadályozásán kívül?

9. A Napraforgó szakmai álláspontja szerint kiskorú fejlődését veszélyeztető, és ezáltal védelembe vételre okot adó körülménynek számít-e az, ha egy kiskorú gyermeket nevelő szülő minden komolyabb indok nélkül, tudatosan próbálja meg kirekeszteni saját gyermeke életéből a külön élő másik szülőt, és nehezíti meg vagy akár meg is tagadja hónapokon át a vele való kapcsolattartást annak ellenére, hogy azt jogerős hatósági intézkedés szabályozza és teszi lehetővé?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 16.

Üdvözlettel:
Kovács Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Napraforgó Családsegítő
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Tisztelt Kovács Dániel Úr!

Megkeresését köszönettel fogadta központunk, amire az Ön által is
hivatkozott infotv. alapján kívánunk eljárni ill. adatot szolgáltatni.

Ugyanakkor türelmét szeretném kérni, mivel jelenleg a központban az éves
KSH statisztikával dolgozik a munkatársak nagyobb része, így a 29. § (2)
bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott válaszadási határidő 15
nappal történő meghosszabbításával élnénk.

Megértését megköszönve, további jó együttműködésünk reményében,

Bp. 2018. jan. 31.

Tisztelettel:

Simon Gábor esetmenedzser

helyettes szakmai vezető

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

1163 Budapest

Cziráki utca 22.

Tel: 403 0001

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Kovács Dániel <[FOI #10265 email]>
Elküldve: 2018. január 16. 14:34
Címzett: Napraforgó Info
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Érdeklődés az utóbbi két év
védelembe vételi eljárásairól
 
Tisztelt Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
kérdésekre adott válaszokat.

A 2016. január 1. és 2017. december 31. közti időszakra vonatkozóan:

1. Hány védelembe vételi eljárás indult a Napraforgóban, amelyet maga a
Napraforgó Gyermekjóléti Szolgálat vagy Központ kezdeményezett (illetve
mások az Önök megkeresésével)?

2. Az 1. pontbeli eljárások közül hány olyan volt, amelyet kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozása miatt kezdeményeztek, és hány olyan, amelyet
egyéb okokból?

3. Hány védelembe vételi eljárás indult a Napraforgóban, amelyet a XVI.
Kerületi Gyámhivatal kezdeményezett (akár hivatalból, akár kérelemre)?

4. A 3. pontbeli eljárások közül hány olyan volt, amelyet kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozása miatt kezdeményeztek, és hány olyan, amelyet
egyéb okokból?

5. Volt-e már példa arra, hogy a Napraforgó kapcsolattartás akadályozása
miatt támogatta egy gyermek védelembe vételét? Ha igen, akkor hány
esetben? Ezek közül hány esetben történt meg ténylegesen is a védelembe
vétel?

6. Az 1-4. pontbeli védelembe vételi eljárások közül hány esetben fordult
elő, hogy a Napraforgó esetkonferencia megtartása nélkül hozott javaslatot
a védelembe vételre vagy annak elutasítására, és küldte meg azt a
gyámhivatalnak?

7. Amennyiben a 6. pontbeli eset legalább egyszer előfordult, akkor
megtörtént-e ez olyan esetben, amikor a védelembe vételi javaslat oka nem
kapcsolattartás akadályozása volt, hanem más természetű elhanyagolás?

8. Milyen nem fizikális veszélyeztetettségi okból javasolták már a
védelembe vételt a gyámhivatalnak a külön élő szülővel történő
kapcsolattartás akadályozásán kívül?

9. A Napraforgó szakmai álláspontja szerint kiskorú fejlődését
veszélyeztető, és ezáltal védelembe vételre okot adó körülménynek számít-e
az, ha egy kiskorú gyermeket nevelő szülő minden komolyabb indok nélkül,
tudatosan próbálja meg kirekeszteni saját gyermeke életéből a külön élő
másik szülőt, és nehezíti meg vagy akár meg is tagadja hónapokon át a vele
való kapcsolattartást annak ellenére, hogy azt jogerős hatósági intézkedés
szabályozza és teszi lehetővé?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 16.

Üdvözlettel:
Kovács Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #10265 email]

Ha a(z) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ nem a(z)
[Napraforgó Központ request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Simon Gábor
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ


Attachment Tisztelt Kov cs D niel r.docx
12K Download View as HTML


--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Kovács Dániel <[FOI #10265 email]>
Elküldve: 2018. január 16. 14:34
Címzett: Napraforgó Info
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Érdeklődés az utóbbi két év
védelembe vételi eljárásairól
 
Tisztelt Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
kérdésekre adott válaszokat.

A 2016. január 1. és 2017. december 31. közti időszakra vonatkozóan:

1. Hány védelembe vételi eljárás indult a Napraforgóban, amelyet maga a
Napraforgó Gyermekjóléti Szolgálat vagy Központ kezdeményezett (illetve
mások az Önök megkeresésével)?

2. Az 1. pontbeli eljárások közül hány olyan volt, amelyet kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozása miatt kezdeményeztek, és hány olyan, amelyet
egyéb okokból?

3. Hány védelembe vételi eljárás indult a Napraforgóban, amelyet a XVI.
Kerületi Gyámhivatal kezdeményezett (akár hivatalból, akár kérelemre)?

4. A 3. pontbeli eljárások közül hány olyan volt, amelyet kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozása miatt kezdeményeztek, és hány olyan, amelyet
egyéb okokból?

5. Volt-e már példa arra, hogy a Napraforgó kapcsolattartás akadályozása
miatt támogatta egy gyermek védelembe vételét? Ha igen, akkor hány
esetben? Ezek közül hány esetben történt meg ténylegesen is a védelembe
vétel?

6. Az 1-4. pontbeli védelembe vételi eljárások közül hány esetben fordult
elő, hogy a Napraforgó esetkonferencia megtartása nélkül hozott javaslatot
a védelembe vételre vagy annak elutasítására, és küldte meg azt a
gyámhivatalnak?

7. Amennyiben a 6. pontbeli eset legalább egyszer előfordult, akkor
megtörtént-e ez olyan esetben, amikor a védelembe vételi javaslat oka nem
kapcsolattartás akadályozása volt, hanem más természetű elhanyagolás?

8. Milyen nem fizikális veszélyeztetettségi okból javasolták már a
védelembe vételt a gyámhivatalnak a külön élő szülővel történő
kapcsolattartás akadályozásán kívül?

9. A Napraforgó szakmai álláspontja szerint kiskorú fejlődését
veszélyeztető, és ezáltal védelembe vételre okot adó körülménynek számít-e
az, ha egy kiskorú gyermeket nevelő szülő minden komolyabb indok nélkül,
tudatosan próbálja meg kirekeszteni saját gyermeke életéből a külön élő
másik szülőt, és nehezíti meg vagy akár meg is tagadja hónapokon át a vele
való kapcsolattartást annak ellenére, hogy azt jogerős hatósági intézkedés
szabályozza és teszi lehetővé?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 16.

Üdvözlettel:
Kovács Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #10265 email]

Ha a(z) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ nem a(z)
[Napraforgó Központ request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Dániel

Delivered

Tisztelt Simon Gábor!

Válaszait köszönettel megkaptam.

A 4. és 9. kérdésre adott válaszhoz azt az észrevételt tenném, hogy véleményem szerint sokkal inkább szolgálná a gyermekek érdekét, ha minden esetben tartanának esetkonferenciát, és nem arra törekednének, hogy beleférjenek a 15 napos határidőbe. A törvényi szabályozásban sok ésszerűtlen és logikátlan dolog van, a szűk, 15 napos határidő az egyik ilyen. Nem tartom helyénvalónak, hogy egy gyermekjóléti központ az ehhez való igazodást fontosabbnak tartja annál, mint hogy a gyermekek érdekeinek megfelelően minden esetet kellő körültekintéssel kivizsgálnának és az alapján hoznának javaslatot.
Ahogy Ön is írja a 9. ponthoz adott válaszában: "egy védelembe vételi javaslat esetén minden egyedi ügyben mérlegelni kell, hogy az adott intézkedéstől mi várható, ill. annak elrendelését követően a gyermek várhatóan jobb vagy rosszabb állapotba kerül-e, valamint folynak-e eljárások a szülők között bíróságon, gyámhivatalnál, rendőrségen". Igen, ilyen mérlegelésre szolgálna pl. az esetkonferencia is, amelyet ezek szerint az ügyek 40 %-ban mellőznek, és nyilván rutinból, korábbi tapasztalatok valamint feltevések alapján hozzák meg a döntésüket.

Az én kislányom esetében is pontosan ez történt, és az esetkonferenciát sem 15 napon belül, sem azon túl nem rendezték meg. Klöczl Marianna kolléganője ugyan nemrég megígérte, hogy szervez valami ilyesmit, de ez eső után köpönyeg, minthogy ezt ősszel kellett volna - ha késedelmesen is, de - megtartani. Az Önök elutasítása alapján a gyámhivatal ugyanis jogszabályellenesen, tárgyalás megtartása nélkül szüntette meg a védelembe vételi eljárást, és meglehetősen sérelmesnek gondolom, hogy sem a gyermekjóléti szolgálattól, sem a gyámhivataltól nem kapott ez az ügy esélyt arra, hogy rendesen ki legyen vizsgálva. Sőt, mindkét fél jogszabályellenesen járt el, és ezt nem tartom összeegyeztethetőnek azzal, hogy mindketten gyermekvédelmi feladatokat látnak el.

9 hónapja harcolok a gyermekemért, amelyben segítségemre egy impotens és inkompetens gyámhivatal, meg egy tétova és teljesen bizonytalannak tűnő gyermekjóléti szolgálat van. Érthetetlen számomra az, hogy mi ebben az alapvetően egyszerű ügyben a bonyolult, ami miatt ez ennyire elhúzódik. Az lányom édesanyja tavaly augusztus óta követ el folytatólagosan elsősorban a saját gyermekének sérelmére bűncselekményt, és semmilyen érdemi intézkedés nem történik ennek megszüntetésére, még csak próba szintjén sem.

Bízom abban, hogy ez hamarosan megváltozik!

Üdvözlettel:
Kovács Dániel,
édesapa

Hivatkozása ide

Feladó: Simon Gábor
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Tisztelt Kovács Dániel Úr!

Köszönöm, hogy észrevételeit megosztotta a közérdekű adatigénylésre írott
válasszal kapcsolatban.

Biztosíthatom arról, hogy Központunk az Ön gyermeke ügyében is a lehető
legkörültekintőbben igyekszik eljárni. Tudomásom szerint ugyanakkor az
ügyben még rendőrségi eljárás is folyamatban van, aminek a lezárulta
befolyással lehet a veszélyeztetettség megítélésében. Klöczl Marianna
esetmenedzser nemcsak 15 nap erejéig, hanem jelenleg is dolgozik az ügyön,
az esetkonferencia szervezése folyamatban van.

Személyesen is bízom a gyermek ügyének mielőbbi nyugvópontra jutásában,
ill. Központunkkal és az esetmenedzserrel való további megfelelő
együttműködésében.

Tisztelettel:

Simon Gábor

szakmai vezető

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Kovács Dániel <[FOI #10265 email]>
Elküldve: 2018. február 16. 0:38:43
Címzett: Simon Gábor
Tárgy: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Érdeklődés az utóbbi
két év védelembe vételi eljárásairól
 
Tisztelt Simon Gábor!

Válaszait köszönettel megkaptam.

A 4. és 9. kérdésre adott válaszhoz azt az észrevételt tenném, hogy
véleményem szerint sokkal inkább szolgálná a gyermekek érdekét, ha minden
esetben tartanának esetkonferenciát, és nem arra törekednének, hogy
beleférjenek a 15 napos határidőbe. A törvényi szabályozásban sok
ésszerűtlen és logikátlan dolog van, a szűk, 15 napos határidő az egyik
ilyen. Nem tartom helyénvalónak, hogy egy gyermekjóléti központ az ehhez
való igazodást fontosabbnak tartja annál, mint hogy a gyermekek érdekeinek
megfelelően minden esetet kellő körültekintéssel kivizsgálnának és az
alapján hoznának javaslatot.
Ahogy Ön is írja a 9. ponthoz adott válaszában: "egy védelembe vételi
javaslat esetén minden egyedi ügyben mérlegelni kell, hogy az adott
intézkedéstől mi várható, ill. annak elrendelését követően a gyermek
várhatóan jobb vagy rosszabb állapotba kerül-e, valamint folynak-e
eljárások a szülők között bíróságon, gyámhivatalnál, rendőrségen". Igen,
ilyen mérlegelésre szolgálna pl. az esetkonferencia is, amelyet ezek
szerint az ügyek 40 %-ban mellőznek, és nyilván rutinból, korábbi
tapasztalatok valamint feltevések alapján hozzák meg a döntésüket.

Az én kislányom esetében is pontosan ez történt, és az esetkonferenciát
sem 15 napon belül, sem azon túl nem rendezték meg. Klöczl Marianna
kolléganője ugyan nemrég megígérte, hogy szervez valami ilyesmit, de ez
eső után köpönyeg, minthogy ezt ősszel kellett volna -  ha késedelmesen
is, de - megtartani. Az Önök elutasítása alapján a gyámhivatal ugyanis
jogszabályellenesen, tárgyalás megtartása nélkül szüntette meg a védelembe
vételi eljárást, és meglehetősen sérelmesnek gondolom, hogy sem a
gyermekjóléti szolgálattól, sem a gyámhivataltól nem kapott ez az ügy
esélyt arra, hogy rendesen ki legyen vizsgálva. Sőt, mindkét fél
jogszabályellenesen járt el, és ezt nem tartom összeegyeztethetőnek azzal,
hogy mindketten gyermekvédelmi feladatokat látnak el.

9 hónapja harcolok a gyermekemért, amelyben segítségemre egy impotens és
inkompetens gyámhivatal, meg egy tétova és teljesen bizonytalannak tűnő
gyermekjóléti szolgálat van. Érthetetlen számomra az, hogy mi ebben az
alapvetően egyszerű ügyben a bonyolult, ami miatt ez ennyire elhúzódik. Az
lányom édesanyja tavaly augusztus óta követ el folytatólagosan elsősorban
a saját gyermekének sérelmére bűncselekményt, és semmilyen érdemi
intézkedés nem történik ennek megszüntetésére, még csak próba szintjén
sem.

Bízom abban, hogy ez hamarosan megváltozik!

Üdvözlettel:
Kovács Dániel,
édesapa

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Dániel

Delivered

Tisztelt Simon Gábor!

Sajnos a rendőrségi eljárásról semmit nem tudni. Az ügyészség nekem sem nyújt semmilyen tájékoztatást, mivel 2017 júliusa óta még egyszer sem kerestek meg még csak tanúként sem, és ezért nincs is közöm az ügyhöz. Ha ez így marad (ami elég valószínű), akkor engem nem is fognak értesíteni. Tudom, hogy a Napraforgótól is kértek be anyagot, ezért szeretném megkérni Önöket, hogy ha módjuk van rá, akkor időnként érdeklődjenek a rendőrségnél vagy ügyészségnél az eljárás lezárultáról, mert nekem is fontos lenne tudnom, hogyan áll az ügy.

Klöczl Marianna munkáját előre is köszönöm, várom az ezzel kapcsolatos fejleményeket.

Üdvözlettel:
Kovács Dániel

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Dániel:
Csak a(z) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei