Erdélyi színházak támogatása - 171_2017.(12.28.) sz. biz. hat. - újból beadott adatigény

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szigligeti Tanoda Egyesület, a Proscenium Alapítvány, a Kortina Egyesület, a Figura Kulturális Egyesület, a Pro Theatrum Alapítvány, a "Vigadó" Kulturális Alapítvány

1. támogatási kérelmét, melynek alapján 2017 december 28-án támogatásban részesítették őket

2. a fent nevezett szervezetekkel megkötött támogatási szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 7.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment Figura Egyes let.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment Kortina Egyes let.pdf
2.3M Download View as HTML

Attachment Pro Theatruma Alap tv ny.pdf
2.1M Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Hivatkozva a 2018. június 7. napján Társaságunk felé benyújtott közérdekű
adatigénylésére, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatom, hogy az adatigénylést az alábbiak szerint teljesítjük.

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a fájlok mérete miatt – következő
levél mellékleteként csatoljuk az alább felsorolt támogatottak egyedi
támogatási kérelmét, valamint a részükre megküldésre került támogatói
okiratokat:

 

•             Szigligeti Tanoda Egyesület

•             Proscenium Alapítvány

•             Kortina Egyesület

•             Figura Kulturális Egyesület

•             Pro Theatruma Alapítvány

•             Vigadó Kulturális Alapítvány

  

Kérem adatszolgáltatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

E-mail: [2][email address]
   

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download

Attachment Proscenium Alap tv ny.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment Szigligeti Tanoda Egyes let.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment Vigad Alap tv ny.pdf
2.0M Download View as HTML


 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Thursday, June 21, 2018 6:37 PM
To: '[FOI #11265 email]'
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Erdélyi színházak
támogatása - 171_2017.(12.28.) sz. biz. hat. - újból beadott adatigény

 

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Hivatkozva a 2018. június 7. napján Társaságunk felé benyújtott közérdekű
adatigénylésére, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatom, hogy az adatigénylést az alábbiak szerint teljesítjük.

 

Kérésének megfelelően jelen, illetve – a fájlok mérete miatt – következő
levél mellékleteként csatoljuk az alább felsorolt támogatottak egyedi
támogatási kérelmét, valamint a részükre megküldésre került támogatói
okiratokat:

 

•             Szigligeti Tanoda Egyesület

•             Proscenium Alapítvány

•             Kortina Egyesület

•             Figura Kulturális Egyesület

•             Pro Theatruma Alapítvány

•             Vigadó Kulturális Alapítvány

  

Kérem adatszolgáltatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

E-mail: [2][email address]
   

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!
Hivatkozva a 2018. június 18., illetve 22. napján megküldött közérdekű
adatigénylésére, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatjuk, hogy az adatigények jelentős terjedelmű dokumentációt
érintenek, így a kért adatok megismerését személyes betekintés útján
tudjuk biztosítani.
 
Az Önnel folytatott előzetes szóbeli egyeztetések alapján, az adatokba
való betekintés időpontja: 2018. július 18., 13 óra
Helyszín: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.  
 
Szíves megerősítését az időpont elfogadhatóságával kapcsolatban ezúton is
köszönjük.
 
Üdvözlettel,
Pulai Gábor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

A levelét megkaptam, 2018. július 18., 13 órakor ott leszek a Bethlen Gábor Alap székhelyén.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei