Érpatak - közhasznú foglalkoztatottak száma

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, válaszukban tájékoztassanak, hogy az alábbi szervezetek 2014. január elsejétől napjainkig volt-e bármilyen jogügylete a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei kormányhivatallal vagy az alá tartozó szervezeti egységekkel. ( közhasznú foglakoztatás) Amennyiben igen, akkor kérném, hogy másolatban küldjék meg részemre ezeket a szerződéseket.

A szervezetek alapadatai:
1- Szervezet nyilvántartási száma 15-02-0000010
Megnevezés BENEFÍCIUM SZERETETSZOLGÁLAT

Székhely ország: Magyarország
Szervezet székhelye: 4245 Érpatak, Napfény major 1.
Szervezet típusa: Egyesület
Eljáró bíróság neve Nyíregyházi Törvényszék
Ügyszám 1600/Pk.60221/1999

2- Érpatakért Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4245 Érpatak, Béke utca 28.
Cégjegyzékszám: 15 09 076917 Adószám: 23087275-2-15

3- ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
4245 Érpatak, Béke utca 28.
Azonosító: 1598001547 Adószám: 15734941-1-15

Továbbá, kérném önöket, hogy tájékoztassanak Érpatak Község Önkormányzata 2014. január 1-től 2016. április 30-ig bezárólag, havi bontásban hány közhasznú munkavállalóval rendelkezett.

Továbbá, amennyiben Érpatak önkormányzat a közhasznú munkaválólakat más szervezetekhez irányította át, illetve esetleg "munkaerő-kölcsönzés" keretében egyesületnek dolgoztak az önkormányzat státuszában lévő közhasznú munkavállalók, akkor az erre irányuló engedélyek, szerződések másolatát is küldjék meg részemre. Érintett időszak: 2014. január 1-től - 2016. április 30-ig.

Végezetül, amennyiben a fent megnevezett szervezeteken kívül, de Érpatak Község közigazgatási területén telephellyel, illetve székhellyel rendelkező bármilyen szervezet ( alapítvány, egyesület, szövetség, stb rendelkezett esetleg 2014. január 1-től közhasznú foglalkoztatottal akkor kérném ezen szervezetek megnevezését és a közhasznú foglalkoztatottak számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 28.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment MEG LLAPOD S GYSEG DI FELADATOK ELL T S HOZ.pdf
750K Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018190.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018191.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018200.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018210.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018211.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment SZ 153 00961 6 2016 k z rdek adatok ig nyl se M ricz Csaba r.05.12.pdf
1.2M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment SKM C284e16051018230.pdf
518K Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018231.pdf
2.8M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018240.pdf
2.8M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018241.pdf
2.8M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018220.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018221.pdf
2.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment SKM C284e16051018260.pdf
2.3M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018261.pdf
2.3M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018270.pdf
2.6M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018250.pdf
2.9M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018251.pdf
2.7M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment SKM C284e16051018280.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018281.pdf
2.3M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018290.pdf
2.6M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018271.pdf
2.2M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment SKM C284e16051018300.pdf
2.3M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018301.pdf
2.7M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018310.pdf
2.6M Download View as HTML

Attachment SKM C284e16051018291.pdf
2.1M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel!

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatkérés

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Gyömbér Béla által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei