Érpatak Község képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
4245 Érpatak, Béke utca 28.
Azonosító: 1598001547 Adószám: 15734941-1-15

2014. január 1-től 2016. április 20-ig bezárólag az összes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveit, mivel az Érapatak Község a Szervezeti és Működési Szabályzatában ( SZMSZ) megjelölt erpatak.hu weboldalon - a település hivatalos honlapja-, gyakorlatilag semmilyen közérdekű adat nincs közzétéve, noha erre az önkormányzatot az infotv alapján kötelező közzétételére kötelezett közérdekeket ellátó szerv.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 22.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment 152635 1423493842 2014 12 29 erpatak.pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment SZ 153 00945 2 2016 k z rdek adat ig nyl se M ricz Csaba r.05.05.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment 73161 1406207534 2014 02 11 erpatak.pdf
151K Download View as HTML

Attachment 73161 1406207566 2014 03 12 erpatak 1.pdf
217K Download View as HTML

Attachment 73472 1406283310 2014 02 25 erpatak 1.pdf
506K Download View as HTML

Attachment 73472 1406283348 2014 03 20 erpatak 1.pdf
59K Download View as HTML

Attachment 73472 1406283430 2014 03 25 erpatak 1.pdf
105K Download View as HTML

Attachment 73472 1406283451 2014 04 10 erpatak 1.pdf
137K Download View as HTML

Attachment 73472 1406283472 2014 04 15 erpatak 1.pdf
146K Download View as HTML

Attachment 74351 1406703699 2014 07 23 erpatak jkv.2.pdf
557K Download View as HTML

Attachment 82681 1409302789 2014 08 14 jkv erpatak 1.pdf
108K Download View as HTML

Attachment 87310 1410769744 erpatak 2014.08.28.jkv.1.pdf
309K Download View as HTML

Attachment 95771 1412580166 erpatak 20140911.pdf
526K Download View as HTML

Attachment 111667 1415868447 erpatak 140930 jkv..pdf
371K Download View as HTML

Attachment 143912 1421324290 erpatak 2014 11 27 jkv..pdf
298K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment 290059 1451476130 2015.07.30.pdf
403K Download View as HTML

Attachment 152640 1423494191 2014 12 29 erpatak kozmeghallgatas.pdf
67K Download View as HTML

Attachment 152642 1423494329 2014 12 30 erpatak.pdf
404K Download View as HTML

Attachment 195861 1431341669 20150119.pdf
929K Download View as HTML

Attachment 195861 1431341696 2015.01.30 1.pdf
933K Download View as HTML

Attachment 195861 1431341719 2015.02.10.pdf
362K Download View as HTML

Attachment 195884 1431342262 20150323.pdf
204K Download View as HTML

Attachment 211532 1434005677 20150611082657 2015.04.04..pdf
277K Download View as HTML

Attachment 289968 1451472171 2015.03.16.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment 289968 1451472209 2015.05.06.pdf
422K Download View as HTML

Attachment 289968 1451472303 2015.06.01 2.pdf
3.0M Download View as HTML

Attachment 289968 1451472324 2015.07.14.pdf
179K Download View as HTML

Attachment 290059 1451476010 2015.06.05 1.pdf
4.4M Download View as HTML

Attachment 290059 1451476083 2015.06.08.pdf
335K Download View as HTML

Attachment 290059 1451476108 2015.06.18.pdf
507K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment 2014.november 8.alakul l s jkv..pdf
4.9M Download View as HTML

Attachment 290070 1451476369 2015.08.31.pdf
303K Download View as HTML

Attachment 290070 1451476412 2015.09.30.pdf
362K Download View as HTML

Attachment 290080 1451476780 2015.11.18 1.pdf
704K Download View as HTML

Attachment 290080 1451476808 2015.12.08 1.pdf
338K Download View as HTML

Attachment 278437 1449737256 2015.10.20 1.pdf
191K Download View as HTML

Attachment 278437 1449737336 2015.11.02.rendes 1.pdf
662K Download View as HTML

Attachment 290238 1451483414 2015.11.24 1.pdf
766K Download View as HTML

Attachment 290238 1451483428 2015.11.27 1.pdf
112K Download View as HTML

Attachment 290238 1451483459 2015.12.09 1.pdf
576K Download View as HTML

Attachment 2015.03.16.eloterjesztesek i 1.pdf
1008K Download View as HTML

Attachment 331614 1459411025 2015.december 15.pdf
168K Download View as HTML

Attachment 331614 1459411037 2015.december 18.pdf
327K Download View as HTML

Attachment 331614 1459411069 2015.majus 29.pdf
1.4M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment 2015.03.16.el terjeszt s II.r sz.pdf
17.8M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment 2015.12.23.jkv..pdf
13.1M Download View as HTML

Attachment 2015.09.21.jkv..pdf
2.8M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel!

Köszönöm, hogy határidőben teljesítette közérdekű adatigénylésemet!

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatkérés

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Gyömbér Béla által

iPhone beszerzések

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Boris Eszter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei