Értékesített önkormányzati ingatlanok

Takacs Borbala küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Takacs Borbala

Delivered

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2010. január 1. óta az önkormányzat által értékesített önkormányzati ingatlanok olyan listáját, amely tartalmazza az ingatlanok címét, helyrajzi számát, négyzetméter számát, valamint az adott ingatlan adásvételi szerződésének dátumát, a vevő adatait, továbbá az összeget, amelyen az adott ingatlan eladásra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 22.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Takacs Borbala

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjen az adatigénylésemre válaszolni.

Köszönettel:

Takács Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Takacs Borbala

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Július 22-én (31 napja) küldött közérdekű adatigénylésem továbbra is válaszra vár.

Kérem, hogy közérdekű adatigénylésemre válaszoljon.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:
Takács Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_=C3=89rt=C3=A9kes=C3=ADtett_=C3=B6nkor?=
=?utf-8?Q?m=C3=A1nyzati_ingatlanok?=
Date: Thu, 29 Aug 2019 13:24:29 +0200
Message-ID: <01c301d55e5c$53107f90$f9317eb0$@nagymaros.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_01C4_01D55E6D.16AA1870"
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Content-Language: hu
Thread-Index: AQK6rA05aexPPK4DkLLSTJz9KMNwwqVHYC9g

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_01C4_01D55E6D.16AA1870
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt Tak=C3=A1cs Borb=C3=A1la!

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adat ig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9t a mell=C3=A9kelt =
t=C3=A1bl=C3=A1zat szerint teljes=C3=ADtem.
A vev=C5=91k tov=C3=A1bbi adatait adatv=C3=A9delmi =
el=C5=91=C3=ADr=C3=A1sok miatt nem adhatom meg.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Dr. Horv=C3=A1th B=C3=A9la
jegyz=C5=91
Nagymarosi Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Takacs Borbala

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

A választ tartalmazó táblázatot nem tartalmazza az üzenete. Kérem, küldje el.

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.png
3K Download

Attachment 2010 2019 szerz d sek.xlsx
14K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d sek 2010 2019.xlsx
12K Download View as HTML


Tisztelt Takács Borbála!

 

A kért adatokat augusztus 29-én megküldött levelem mellékleteként csatolt
táblázatban adtam meg.

Most ismét küldöm mindkét táblázatot.

Üdvözlettel:

 

[1]cid:image001.png@01D55F15.47857C20Dr. Horváth Béla

jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

(27) 595-118

[2][Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

References

Visible links
2. mailto:[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Takacs Borbala:
Csak a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei