Értéktár program

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Értéktár program keretében kötött adásvételi szerződéseket, valamint esetlegesen más, műkincsek birtoklására irányuló szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment image001.png
19K Download

Attachment T r gy jtem ny ad sv teli anonim.pdf
410K Download View as HTML

Attachment K vesi gy jtem ny ad sv teli anonim.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment Artpool ad sv tel anonim.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment Munk csy ad sv teli anonim.pdf
2.8M Download View as HTML

Attachment Tiziano M ria gyermek vel s Szent P llal ad sv teli anonim.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Vaszary ad sv teli anonim.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment Orb n Dezs Nagy Akt ad sv teli anonim.pdf
967K Download View as HTML

Attachment Moholy Nagy ad sv teli anonim.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Bachman gy jtem ny ad sv teli anonim.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment P terv ry ad sv teli anonim.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment Abraham von Beijeren ad sv teli anonim.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Gul csy ad sv teli anonim.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz 2016. február 2-án érkezett – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban csatolva küldjük a
Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében kötött adásvételi
szerződéseket.

 

Tisztelettel:

 

[1]cid:image003.png@01D11014.2E8910A0 MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [2][email address]

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei