Erzsébet program 2014. évi mutatói és alapítványi tulajdonú cégek üzleti adatai

Igazmondó Alapítvány küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info.tv.) 28. § (1-2) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3. § 6. pontjában, 26. § (1) bekezdésében, továbbá 27.§ (3) bekezdésében foglaltakra, és tekintettel az Erzsébet programról szóló 2012. évi CIII. tv. 3. §-ában, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (3-4) bekezdésében foglaltakra, kérem, szíveskedjenek, tájékoztatni arról,

I.

hogy 2014. évben, címenkénti bontásban, milyen összeget tett ki az Alapítvány:
a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett – ráfordításokkal csökkentett – bevétele,
b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos – ráfordításokkal csökkentett – bevétele,
c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

II.

A T. Alapítvány közfeladatainak ellátása körében, kérem, szíveskedjék tájékoztatni továbbá
A.) szociális célú üdültetéssel, B.) szociális célú étkeztetéssel, C.) ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvétellel kapcsolatban: elkülönítve, a meghatározott állami vagyon engedményezett vagyonkezelői jog körében igénybe vehető, illetőleg az MNÜA, vagy vele együttműködésben tevékenykedő szervezetek által a feladat végrehajtásába bevont nem állami tulajdonú szálláshelyek vonatkozásában
(1) az önrész mértékéről,
(2) az egy szálláshelyre eső szállásköltségek/fő/éj mértékéről,
(3) az állami támogatás mértékéről,
(4) illetőleg nem állami tulajdonú szálláshely esetében a programban részt vevő szálláshelyek kiválasztásának szempontjairól, továbbá arról,
(5) hogy 2014. évben hány fő, milyen összegű önrészt nem érvényesített, avagy nem váltott be ténylegesen üdülésre. Amennyiben a T. Cím nem az adatok kezelője, úgy kérem, szíveskedjék megjelölni az adatkezelő személyét !
D.) az Erzsébet-utalványban nyújtott valamennyi típusú támogatással kapcsolatban arról, hogy fajtánként
(1) milyen összegű bevételre tett szert az Alapítvány, illetve az Alapítvány által igénybe vett segítő szervezet az egyes munkáltatóktól, avagy a támogatott részére az utalványt beszerző szervezettől, vagy személytől,
(2) milyen összegű bevételre tett szert az Alapítvány, illetve az Alapítvány által igénybe vett segítő szervezet a beváltóktól szerzett jutalékból,
(3) milyen összegben váltották be a támogatottak az Erzsébet utalványokat 2014. évben ?
(4) Amennyiben a T. Cím nem az adatok kezelője, úgy kérem, szíveskedjék megjelölni az adatkezelő személyét !

III.

Kérem továbbá, szíveskedjék másolatban rendelkezésemre bocsátani a Hunguest Zrt., és az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.; T. Alapítvány által elfogadott , 2014. és 2015. évi üzleti tervét !

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 8.

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: MNÜA Kapcsolat

Tisztelt Igazmondó Alapítvány!

 

2015. október 8-án, e-mailen érkezett közérdekű adatigénylésük kapcsán az
alábbi tájékoztatást adjuk.

A közérdekű adatigénylés I. pontjában feltett kérdéseik kapcsán
tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak 2014-ben
eredménye nem keletkezett, az éves beszámoló eredménykimutatása
tartalmazza az egyéb bevételeket, azzal, hogy az Alapítvány az
Erzsébet-utalványon kívül más utalvány kibocsátásával, forgalmazásával nem
foglalkozik, ilyen bevétele nincs.

 

A közérdekű adatigénylés II. pontjában feltett kérdéseik kapcsán
tájékoztatjuk, hogy az önrész összege a szociális üdülésben 2014-es évben:
5000 forint felnőttek esetében, 3-14 év közötti gyermekeknek pedig 2500
forint volt egységesen minden üdülési pályázati kiírás tekintetében. A
családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére az üdülési szolgáltatás
igénybevétele térítésmentes. A gyermektáboroztatás önrésze a jogosultaknak
200-2000 forint között volt, egyébként az erzsebetprogram.hu oldalon
megtalálható pályázati kiírások egyedileg tartalmazzák az adott üdülési és
táborfajtára vonatkozó önrész mértékét.

 

Az üdültetéssel kapcsolatos egységes költséghez eltérő ellátás és eltérő
szolgáltatások igazodnak. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a szociális
üdültetés és gyermektáboroztatás lebonyolítását elsősorban állami,
önkormányzati és szakszervezeti tulajdonban lévő üdülőkben végzi. Az
Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a speciális élethelyzetben élő
pályázók kiszolgálására, így érdekvédelmi szervezetekkel történt
egyeztetéseket követően kerültek bevonásra a Program szálláskínálatába a
fogyatékossággal élő pályázók által is igénybe vehető szálláshelyeket,
amelyek a pályázók speciális igényeinek teljes körűen megfelelnek, értve
ez alatt az üdülők külső-belső tereinek fizikai kialakítását és a
személyzet szakmai felkészültségét.

 

2014-ben az önrészt befizetett kedvezményezettek kevesebb, mint 8 %-a nem
vette igénybe az üdülési, pihenési lehetőséget.

Az MNÜA mint utalvány kibocsátó üdültet, az üdültetés forrása az
Erzsébet-utalványból származó pénzügyi eredmény. Az Erzsébet-utalványt –
melynek forgalmazásával, beváltásával az EUF Zrt. foglalkozik – a
munkáltató béren kívüli juttatásként adhatja a munkavállalónak, az
Erzsébet-utalvánnyal üdülést igénybe venni nem lehet.

 

A közérdekű adat igénylésének III. pontjával kapcsolatban tájékoztatjuk,
hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. és a HUNGUEST Zrt. üzleti tervei
nincsenek összefüggésben sem a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
tevékenységével, sem a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
közfeladat-ellátásával, így álláspontunk szerint nem minősülnek közérdekű
adatnak, azok kiadásáról a társaságok jogosultak döntést hozni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2014-es évben nem állt rendelkezésünkre állami
támogatás. Az Alapítvány honlapján elérhető a 2014. évi éves beszámoló és
közhasznúsági jelentés.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy felülvizsgálata tekintetében,  közléstől
számított 30 napon belül, a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes,
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogosult.

 

Üdvözlettel:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Igazmondó Alapítvány:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei