Erzsébet-program - tisztségviselői juttatások

Kövesdi Veronika küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kövesdi Veronika

Tisztelt Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info.tv.) 28. § (1-2) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3. § 6. pontjában, 26. § (1) bekezdésében, továbbá 27.§ (3) bekezdésében foglaltakra, és tekintettel az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. tv. 3. §-ában, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (3-4) bekezdésében foglaltakra, kérem szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy

1. 2014. évben a vezető tisztségviselők milyen összegű juttatásban részesültek,

a beszámoló 3. oldalának 7. pontja kibontása, sem a 6. oldalának 6. pontja semmiféle számszerű adatot nem tartalmaz a vezető tisztségviselőknek ténylegesen kifizetett juttatásokról, sem tisztségenként, sem összesítve. A Közhasznúsági melléklet 5. pontja a vezető tisztségviselők elég jelentős összértéket képviselő díjazásra jogosultságát állapítja meg, anélkül, hogy azt számszerűen meghatározná a beszámolóval illetett év vonatkozásában, vagy jelezné, hogy az a díjazás kifizetésre, vagy visszautasításra került.

2. Mikorra várható a 2015. június 01-én 16:07:06 h-kor a Fővárosi Törvényszéknek benyújtott beszámoló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (4) bekezdése szerinti közzététele?
A beszámoló, sem pedig annak közhasznúsági melléklete a mai napig nem érhető el T. Cím honlapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 4.

Üdvözlettel:

Kövesdi Veronika

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kiss Zoltán


Attachment V lasz.docx
17K Download View as HTML


Tisztelt Kövesdi Veronika!

 

Adatigénylési előterjesztésével kapcsolatos kérését megkaptuk, arra a
csatolmányban található választ nyújtjuk.

 

Üdvözlettel:

Erzsébet-program Sajtóosztály

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kiss Zoltán

Dr. Kiss Zoltán vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekű adat igénylés - Erzsébet-program - tisztségviselői juttatások".

Hivatkozása ide

Feladó: Erzsébet-program Sajtó


Attachment V lasz.docx
17K Download View as HTML


Tisztelt Kövesdi Veronika!

 

Adatigénylési előterjesztésével kapcsolatos kérését megkaptuk, arra a
csatolmányban található választ nyújtjuk.

 

Üdvözlettel:

Erzsébet-program Sajtóosztály

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kövesdi Veronika:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei