Erzsébet-utalványok dizájnváltásának költsége

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Erzsébet-utalványok külsejében történt változások, (új dizánj, új biztonsági elemek) mekkora költséggel jártak és mennyivel drágította meg a gyártást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 10.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ideAttachment image003.png
353K Download

Attachment SKM C224e M15021818010.pdf
353K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány!

Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány tulajdonában áll. Ezért vagy Önöknek kell az adatigénylést teljesítenie, vagy az önök tulajdonában lévő cégnek.
Ha Önök azt tanácsolják, természetesen fordulhatok az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-hez is közvetlenül.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ideAttachment Ferencz g bor k z rdek adatig nyl s v.pdf
353K Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor,

megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) részére, az Erzsébet-utalványok külsejében történt változásokra vonatkozó, 2015. február 10. napján, az atlatszo.hu portálon keresztül eljuttatott közérdekű adatigénylésére az MNÜA nevében a kuratórium elnöke megküldte Önnek – a jelen levelünkhöz ismételten csatolt – válaszát.
Az MNÜA közérdekű adatközlést csak a kezelésében lévő, közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok vonatkozásában tud teljesíteni.

Üdvözlettel:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

cím: 1146. Budapest, Hermina út 63.
telefon: +36 1 505 8484
fax:  +36 1 505 8480
e-mail: [email address]
web:  www.mnua.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei