Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön ODFA Magyarország Elnökség, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Erzsébetváros adományok, ajándékcsomagok, ünnepi üdvözlő kártyák 2017-es költsége

ODFA Magyarország Elnökség küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for ODFA Magyarország Elnökség to read a recent response and update the status.

Feladó: ODFA Magyarország Elnökség

Delivered

Tisztelt Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Örömmel tapasztalom, hogy a kerület vezetése milyen komoly anyagi támogatást ad a nyugdíjasoknak illetve az Erzsébetváros kártyával rendelkezőknek is. Ezen méltányoság kapcsán kérem, hogy a 2017 ben hozott Önkormányzat megválaszott testület által humánitáriánus célokra illetve az ajándékozás vonatkozásában 2017 ben hozott határozatokat sziveskedjen továbbitani.

A fentiek kapcsán bátorkodom megkérdezni Önt, mint arra illetékes kerületi vezetőt, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Milyen pénzügyi keretből és mennyit költött külön-külön az alábbiakra, és hány darabot osztott ki az Erzsébetváros Önkormányzata 2017-ben:

i. húsvéti tormára, sonkára
ii. karácsonyi fenyőre

2. Mennyi karácsonyi ajándékcsomagot osztottak ki nyugdíjasokak és milyen összegben a nyugdíjasok számára 2017-ben?

3. Érdekelne továbbá, hogy a húsvéti és karácsonyi ünnepek kapcsán az Erzsébetváros Önkormányzata 2017-ben kiküldött üdvözlő kártyákra milyen példányszámban jelenik meg, és mennyibe kerül ennek nyomdai előállítása, valamint mekkora a terjesztés költsége?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm,

Budapest, 2018. február 1.

Üdvözlettel:

Christiana Maria Mauro

Hivatkozása ide

Feladó: Baki Zsuzsanna
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v lasz.pdf
46K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm dr. Gotthard Gábor Jegyző Úr levelét.

 

Üdvözlettel: dr. Baki Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön ODFA Magyarország Elnökség, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő ODFA Magyarország Elnökség:
Csak a(z) Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei