Eseti gyámok , ügygondnokok feladata

Vajda Attiláné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Marcali Rendőrkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Vajda Attiláné

Delivered

Tisztelt Marcali Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , pontonként válaszolni

1. Hány alkalommal jelöltek ki eseti gyámot , ügygondnokot 2013 január 01 . és 2018. november 24. között ?
2. Milyen összegeket fizettek ki az eseti gyámoknak , ügygondnokoknak 2013 január 01 . és 2018. november 24. között ?
3. Mi a feladatuk az eseti gyámoknak , ügygondnokoknak ? Kérnék jogszabályt is !
4. Mi alapján történik a díjazásuk ? Ki a kifizető a díjazásukért ? ( Hivatalra gondolok )
5. Milyen névsor alapján rendelik ki az eseti gyámokat , ügygondnokokat ?
6. Miből finanszírozzák a költségeiket , amennyiben a Rendőrség a kijelőlő hatóság ?
7. Mi alapján számolnak el az az eseti gyámok , ügygondnokok ? Adó köteles-e a jövedelmük ?
8. Az eseti gyámoknak , ügygondnokoknak milyen végzettséggel kell rendelkezniük ?
9. Panasz esetén ki ellenőrzi őket ? Milyen hatóság ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 24.

Üdvözlettel:

Vajda Attiláné

Hivatkozása ide

Marcali Rendőrkapitányság


Attachment attachment.pdf
547K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Marcali Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vajda Attiláné:
Csak a(z) Marcali Rendőrkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei