Esterházy Akadémia - BGA

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a Marthos Polgári Társulással 2016.01.01. és 2019.01.05. között kötött valamennyi szerződést azok minden mellékletével együtt

2) a Marthos Polgári Társulásnak 2017-ben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló valamennyi dokumentumot

3) a felvidéki Esterházy Akadémiának juttatott támogatások listáját, amely tartalmazza a támogatás összegét, dátumát, és célját

4) a Via Nova ICS-nek juttatott támogatások listáját, amely tartalmazza a támogatás összegét, dátumát, és célját

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 5.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
7K Download

Attachment Adatk r s Marthos VIANOVAICS 1.docx
18K Download View as HTML

Attachment 10244 2016 T mogat i Okirat 1.sz.mell klet A t mogatott tev kenys g r szletes bemutat sa.pdf
834K Download View as HTML

Attachment 10244 2016 T mogat i Okirat 2.sz.mell klet K lts gterv.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment 10244 2016 T mogat i Okirat 3.sz.mell klet Elsz mol si sszes t.pdf
182K Download View as HTML

Attachment 10244 2016 T mogat i Okirat 4.sz.mell klet Az vr.7.mell klete szerinti nyilatkozj.pdf
690K Download View as HTML

Attachment 10244 2016 T mogat i Okirat.pdf
1.7M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással a 2019. január 5. napján Társaságunk felé benyújtott
megkeresésére, a közérdekű adatok megismerése iránti igényét  – Erdélyi
Rudolf vezérigazgató úr megbízásából – az alábbiak szerint teljesítjük.

 

1. Mellékelten továbbítjuk a Marthos Polgári Társulás részére –
hivatkozott időszakban – nyújtott támogatások listáját, illetve a
táblázatban foglalt támogatási ügyletek szerződéses dokumentációját (a
fájlok mérete miatt több üzenetben).

 

2. Tájékoztatjuk, hogy a Marthos Polgári Társulás 2017. évben nem
részesült támogatásban a Bethlen Gábor Alapból.

 

3. Tájékoztatjuk, hogy az Esterházy Akadémia támogatásainak
Kedvezményezettje a Marthos Polgári Társulás. (erre tekintettel lásd 1.
pont)

 

4. Mellékelten továbbítjuk a VIA NOVA ICS-nek nyújtott támogatások
listáját.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

kabinetfőnök

Vezérigazgatói Kabinet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]BGA_LOGO_NEW_106x104
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel: +36 1 795 2012

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
7K Download

Attachment 6166 2018 1.sz.mell klet K lts gterv.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment 6166 2018 2.sz.mell klet Nyilatkozat.pdf
565K Download View as HTML

Attachment 6166 2018 Szerz d s.pdf
551K Download View as HTML


 

 

From: Pulai Gábor dr.
Sent: Monday, January 21, 2019 5:45 PM
To: '[FOI #12087 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Esterházy Akadémia -
BGA

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással a 2019. január 5. napján Társaságunk felé benyújtott
megkeresésére, a közérdekű adatok megismerése iránti igényét  – Erdélyi
Rudolf vezérigazgató úr megbízásából – az alábbiak szerint teljesítjük.

 

1. Mellékelten továbbítjuk a Marthos Polgári Társulás részére –
hivatkozott időszakban – nyújtott támogatások listáját, illetve a
táblázatban foglalt támogatási ügyletek szerződéses dokumentációját (a
fájlok mérete miatt több üzenetben).

 

2. Tájékoztatjuk, hogy a Marthos Polgári Társulás 2017. évben nem
részesült támogatásban a Bethlen Gábor Alapból.

 

3. Tájékoztatjuk, hogy az Esterházy Akadémia támogatásainak
Kedvezményezettje a Marthos Polgári Társulás. (erre tekintettel lásd 1.
pont)

 

4. Mellékelten továbbítjuk a VIA NOVA ICS-nek nyújtott támogatások
listáját.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

kabinetfőnök

Vezérigazgatói Kabinet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]BGA_LOGO_NEW_106x104
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel: +36 1 795 2012

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt dr. Pulai Gábor!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei