Északerdő Zrt-vel kötött szerződések

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és az Északerdő Zrt. között köttetett-e 2013.01.01. és 2018.11.19. közötti időszakban szerződés! Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati döntések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 19.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd.v laszirat.181204..pdf
500K Download View as HTML

Attachment szakerd 2013.pdf
142K Download View as HTML

Attachment szakerd 2014.pdf
1.4M Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, mellékelten
küldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2015.pdf
4.6M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2016 3.pdf
2.4M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2016 1.pdf
4.2M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2016 2.pdf
3.6M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2017 1.pdf
3.5M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2017 2.pdf
3.4M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2018 1.pdf
3.8M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment szakerd 2018 2.pdf
6.9M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!

Közérdekű adatok igénylését tartalmazó levelem megválaszolását nagyon szépen köszönöm!
Sajnos az Ön által részemre megküldött anyagot azonban hiányosnak találom.
Adatigénylésemben a következőképp fogalmaztam: "...kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó ÖSSZES DOKUMENTUM másolatát (szerződés, TRANZAKCIÓKRA VONATKOZÓ BIZONYLATOK), valamint A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGALAPOZÓ ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK MÁSOLATÁT)."
Ezen dokumentumok közül "csak" a szerződések másolatát kaptam meg Öntől.
A megküldött szerződések másolatai pedig nem teljesek. A mellékletek sehol sem kerültek csatolásra, a számozott oldalakból jól látható, hogy általában a szerződések utolsó 5-8 oldala hiányzik. Számos esetben a szerződésekben a következő hivatkozás található: "...A munkálatok részletes leírását a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező kivitelezői árazott költségvetés tartalmazza." Tehát a részemre megküldött szerződésből legfeljebb annyit tudhatok meg pl. "Közterület fejlesztés a Mikszáth Kálmán út 7-9-11 számnál (hrsz.: 1472/57)." Ez nem sokat mond. Milyen munkát is végeztek az adott helyszínen közterület fejlesztés címszó alatt? 2 vagy 200 méter járdát újítottak fel?
A munkálatokhoz kapcsolódó számlák, bizonylatok, teljesítési igazolások sem kerültek megküldésre.
Tisztelettel kérem, hogy az adatigénylésemnek megfelelően, a kért valamennyi dokumentumot, részemre hiánytalanul megküldeni szíveskedjen!
Munkáját, segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!
Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal látom, hogy 2018. november 19-én benyújtott, majd 2018. december 07-én ismételt és pontosított közadat igénylésemet a mai napig (2019. január 04.) sem teljesítették.
A válaszadásra biztosított 15 napos határidő már 2018. december 22-én lejárt. Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 04.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Sz mla 2013.0516..pdf
175K Download View as HTML

Attachment Sz mla 2015.0516..pdf
663K Download View as HTML

Attachment Sz mla 2019.0516..pdf
257K Download View as HTML

Attachment Sz mla 2016.0516..pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Sz mla 2017.0516..pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment Sz mla 2018.0516..pdf
1.5M Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Bank 2013.0516..pdf
89K Download View as HTML

Attachment Bank 2015.0516..pdf
116K Download View as HTML

Attachment Bank 2016.0516..pdf
376K Download View as HTML

Attachment Bank 2017.0516..pdf
430K Download View as HTML

Attachment Bank 2018.0516..pdf
445K Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Szerz d s 2016.0516..pdf
3.4M Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Szerz d s 2018 3.0516..p.pdf
4.3M Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei