EU-s projektek beszámolói

Romhányi Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Türr István Képző és Kutató Intézet részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Türr István Képző és Kutató Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi projektek beszámolóit:

1. TÁMOP 5.3.8-B-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások
2. TÁMOP 2.4.5-12/8 Rugalmas munkahelyek
3. TÁMOP 5.3.10-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése
4. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
5. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
6. KEOP 5.6.0/12 Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai
7. TÁMOP 5.3.6.B-13/1 Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára
8. TÁMOP 5.3.9.B-13/1 Digitális Közösség Program
9. TÁMOP 2.2.7-B-2-13/1 Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések támogatása a foglalkoztatás tekintetében hátrányos helyzetű megyékben, szakképzési és felnőttképzési klaszterek kialakítása
10. TÁMOP 5.2.10-15/1 Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére
11. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
12. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
13. TÁMOP 3.3.13-13/1 Eötvös József Program - Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló
14. TÁMOP 5.3.6.B-13/1 Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára
15. TÁMOP 5.3.9.B-13/1 Digitális Közösség Program
16. TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
17. TIOP 1.2.1.A1-15/1 Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 31.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat
Türr István Képző és Kutató Intézet


Attachment 01 T MOP 5.3.8 B 12 1 2012 0001 ZB.pdf
861K Download View as HTML

Attachment 02 T MOP 2.4.5 12 8 2012 0047 ZB.pdf
752K Download View as HTML

Attachment 03 T MOP 5.3.10 12 1 2012 0001 ZB.pdf
691K Download View as HTML

Attachment 04A T MOP 2.2.4 11 1 2012 0027 ZB.pdf
742K Download View as HTML

Attachment 04B T MOP 2.2.4 11 1 2012 0034 ZB.pdf
822K Download View as HTML

Attachment 04C T MOP 2.2.4 11 1 2012 0037 ZB.pdf
764K Download View as HTML

Attachment 06 KEOP 5.6.0 12 2013 0052 ZB.pdf
854K Download View as HTML

Attachment 07 T MOP 5.3.6.B 13 1 2014 0001 ZB.pdf
761K Download View as HTML

Attachment 08 T MOP 5.3.9.B 13 1 2014 0001.pdf
635K Download View as HTML

Attachment 09 T MOP 2.2.7 B 2 13 1 2014 0010 ZB.pdf
872K Download View as HTML

Attachment 10 T MOP 5.2.10 15 1 2015 0001 ZB.pdf
748K Download View as HTML

Attachment 13 T MOP 3.3.13.13 1 2013 0001 ZB.pdf
674K Download View as HTML


Tisztelt Romhányi Balázs!

Kérésének megfelelően mellékelten csatolom a Türr István Képző és Kutató Intézet alább felsorolt projektjeinek záró beszámolóját további szíves felhasználásra.

1. TÁMOP 5.3.8-B-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások
2. TÁMOP 2.4.5-12/8 Rugalmas munkahelyek
3. TÁMOP 5.3.10-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése
4. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
Támop-2.2.4-11/1-2012-0027
Támop-2.2.4-11/1-2012-0034
Támop-2.2.4-11/1-2012-0037
6. KEOP 5.6.0/12 Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai
7. TÁMOP 5.3.6.B-13/1 Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára
8. TÁMOP 5.3.9.B-13/1 Digitális Közösség Program
9. TÁMOP 2.2.7-B-2-13/1 Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések támogatása a foglalkoztatás tekintetében hátrányos helyzetű megyékben, szakképzési és felnőttképzési klaszterek kialakítása
10. TÁMOP 5.2.10-15/1 Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére
13. TÁMOP 3.3.13-13/1 Eötvös József Program - Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló

Az alábbi projektek listájában duplán szerepeltek:
5. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
11. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
12. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
14. TÁMOP 5.3.6.B-13/1 Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára
15. TÁMOP 5.3.9.B-13/1 Digitális Közösség Program

Az alábbi projektek nem a Türr István Képző és Kutató Intézet által kerültek megvalósításra:
16. TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
17. TIOP 1.2.1.A1-15/1 Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése

Üdvözlettel:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
TKKI Főigazgatóság
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
telefon: +36 1 309-4400
fax: +36 1 882-3459
web: www.tkki.hu

 Kérem, gondoljon környezeti felelősségére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Romhányi Balázs:
Csak a(z) Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei