EuProcure Consult Kft. szerződések

Derda Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Derda Ádám

Delivered

Tisztelt Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. és az EuProcure Consult Kft. között, 2011.01.04. és 2017.05.09. között megkötött valamennyi szerződést, minden mellékletükkel és a hozzájuk
kapcsolódó összes dokumentációval, teljesítési
igazolásokkal és elszámolásokkal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 9.

Üdvözlettel:

Derda Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Majnár Márti


Attachment attachment.jpg
2K Download


Kedves Ádám!

A cégünk könyvelését végző iroda kimutatása szerint az EuProcure Consult
Kft-vel 2013. április 1-től nem valósult meg szerződéses kapcsolat.

Társaságunk a jelenlegi formában a megjelölt időponttól működik, s bár
jogutódja vagyunk az átalakult szervezetnek, de munkatársaink nem maradtak
a korábbi időszakból, ill. az iratanyagokat (így a pénzügyi dokumentációt
is) az átalakulást megelőzően egy külső raktárban helyezték el.

Szükség esetén ezekhez hozzá tudunk férni, de tartunk tőle, hogy a
számunkra ismeretlen előzmények áttekintése 2011.01.04-ig visszamenőleg
rengeteg időt igényelne, ill. az alaptevékenységünk ellátásához
rendelkezésre álló munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
járna.

Kérem legyen kedves visszajelezni, hogy elfogadja-e adatszolgáltatásunkat,
ill. szükségét látja-e a 2011. 01. 04. és a 2013. 04. 01. közötti időszak
átvizsgálásának.

Üdvözlettel:

 

Hegedűsné Majnár Márta

ügyvezető

 

[1]Turizmus logó (3)

 

Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Tel.: 06/36/517-715; 06/20/438-1092

 

//Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg
szükséges.//

 

[2][IMG] Mentes a vírusoktól. [3]www.avast.com

References

Visible links
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
3. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Derda Ádám:
Csak a(z) Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei