EuroGames 2012 Budapest biztosítási költségei

Palkovits Imre Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Budapesti Rendőr-főkapitányság nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Palkovits Imre Gergely

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EuroGames 2012 Budapest rendezvénnyel kapcsolatos biztosítás költségeit tételesen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 2.

Üdvözlettel:
Palkovits Imre Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyelet BRFK
Budapesti Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Palkovits Imre Gergely úr!

Tájékoztatom, hogy az Ön által írt levelet mellékelten megküldtem a
BRFK Hivatalának!

Tisztelettel: BRFK Központi Ügyeleti Főosztály

Hivatkozása ide

Feladó: Tímea Tvergyák
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment DOC120716.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Palkovits Imre Gergely Úr!

A BRFK Hivatala vezetőjének megbízásából - kérésének megfelelően -
elektronikus úton, az Ön által megadott e-mail címre megküldöm a
Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2012. július 02-án eljuttatott
beadványával összefüggésben készített tájékoztatást.

Budapest, 2012. július 16.

Tisztelettel: Tvergyák Tímea r. őrnagy

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Palkovits Imre Gergely:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kocsilopások

A(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság részére Nagy Norbert által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei