Európai Menekültügyi Alap

Révész Benedek küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Révész Benedek

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokáció nyílt pályáztatás (pályázati felhívás száma: BM/5105/2012.) keretén belül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata által "Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek" címmel benyújtott és a Magyar Helsinki Bizottság által "Menedékkérők hatékony jogvédelme"
címmel benyújtott pályázatok tekintetében
a) a pályázat szövegét,
b) az értékelésben részt vevő személyek megjelölését,
c) az értékelést,
d) a pályázatokról való döntéssel összefüggő valamennyi jegyzőkönyvet, emlékeztetőt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 1.

Üdvözlettel:

Révész Benedek

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bugyi Emőke dr.
Belügyminisztérium


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B RXJlZG3DqW55IGhvbmxhcHJhIEVNQTIwMTJuecOtbHQucGRm.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Alábbi közérdekű adatigénylését a Belügyminisztérium a csatolt dokumentumok szerint teljesíti.

Tisztelettel:

dr. Bugyi Emőke

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Révész Benedek:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Menekültügyi kiadások

A(z) Belügyminisztérium részére Kálmán Attila által

tűzoltó ruha

A(z) Belügyminisztérium részére Szalay Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei