Európai ügyvédek napján AH előadás

Kovács Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Alkotmányvédelmi Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Alkotmányvédelmi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az BM Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársának az Európai Napján megtartott előadásáról szóló bármilyen formátumú prezentációt, ismertetőt.

Kérelmemet az alábbi, a sajtóban megjelent cikk információ alapján adom elő, illetve a törvényi kereteknek megfelelően kérem azt, jogi mérlegelést követően részemre megküldeni.

Hivatkozott cikk: http://nol.hu/belfold/paranoiara-buzdit-...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 8.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Feladó: jogi


Attachment sz r lap 1..pdf
248K Download View as HTML

Attachment sz r lap 2..pdf
245K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Péter Úr!

 

 

Köszönettel vettem ismételt érdeklődését az Alkotmányvédelmi Hivatal
Awareness-programja iránt. Első alkalommal 2013. május 6-án adtunk
tájékoztatást e témában Önnek az Awareness-program működéséről, céljáról,
az előadások tematikájáról.

 

Az azóta eltelt időszakban a nemzetbiztonsági szempontból veszélyeztetett
államigazgatási szinteken a biztonságtudatosságot fókuszba helyező,
felvilágosító előadások tartása folyamatos. A Hivatal törvényben rögzített
feladatkörében az „igazságügyi” szféra nemzetbiztonsági védelméhez
kapcsolódóan az Awareness-program – a Magyar Ügyvédi Kamara felkérésére –
az Európai Ügyvédek Napja rendezvényen is bemutatásra került.
Tájékoztatom, hogy ezt követően az Ügyvédek Lapja című folyóirat 2015.
februári számában publikálási lehetőséget is kaptunk az alábbiak szerint:

 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2011-ben a nemzetbiztonsági szempontból
veszélyeztetett személyi körök részére indította el a
biztonságtudatosságot fókuszba helyező, felvilágosító „Awareness
programját”, amely az információbirtokosok részére, személyre szabott
tájékoztató előadásokat tart a Hivatal törvényben rögzített feladatkörével
kapcsolatban. A tematikus modulrendszerre épülő Awareness program olyan
nyílt tevékenység, amely keretében szakembereink összefoglalják az adott
személyi kör részére az őket érintő biztonsági kérdéseket és a
későbbiekben visszacsatolást adnak számukra, a hozzájuk érkező
jelzésekről. Konkrét, munkakörbe illeszthető ismereteket közlünk, amely
segítségével Hivatalunk hozzá kíván járulni az egyes intézményekben
dolgozó munkatársak biztonsági potenciáljának növeléséhez.

 

Az AH tevékenységéhez a jogszabályi hátteret a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény biztosítja.  A törvény 5.§-a
tartalmazza az AH feladatkörébe (hatáskörébe) tartozó tevékenységeket. E
körben végezzük az alkotmányvédelmi, kémelhárítási, gazdaságbiztonsági
feladatainkat, valamint a fontos és bizalmas munkaköröket érintő
nemzetbiztonsági ellenőrzéseket, s nem utolsó sorban a nemzetbiztonsági
védelmi tevékenységet. ,,Nemzetbiztonsági védelem” – Mit is jelent ez? A
jogszabályban meghatározott esetekben személy- és intézményvédelmet. A
nemzetbiztonsági védelem célja a nemzetbiztonsági szempontból
veszélyeztetett intézmények rendeltetésszerű, külső befolyásolástól mentes
működtetésének biztosítása. Ezzel összefüggésben a mindennapi munkánk
részét képezi a kockázatszűrés, az intézmények tevékenységét veszélyeztető
körülmények, törekvések, jelenségek megelőzése és elhárítása.

 

Tevékenységünk a megelőző védelmet foglalja magába, amely során a humán-,
a fizikai, és az informatikai biztonságot érintően adunk biztonsági
ajánlásokat a nemzetbiztonsági szempontból védelem alatt álló személyeknek
és intézményeknek.

 

A 1232/2009. (XII. 30.) Kormányhatározat alapján az ügyészségek, bíróságok
nemzetbiztonsági védelem alá tartoznak. Az általunk igazságügyi területnek
aposztrofált védett intézmények csupán egy részét teszik ki, ezek úgymond
az „érem egyik oldalát” képezik. Az „érem másik oldalához” tartozik az
ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói, felszámolói, szakértői tevékenység. A
Kormányhatározat lehetőséget biztosít az együttműködésre a fenti
tevékenységet végzők szervezeteivel is (1232/2009 (4) bek.).

 

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség kiemelt jelentőséggel bír a hivatás
gyakorlása során. Az AH munkatársai tudják mit is jelent a titoktartási
kötelezettség. A titok és a titok megtartása a nemzetbiztonsági védelmi
tevékenységnek is fontos része. A nemzetbiztonsági védelmi tevékenység
tapasztalatai alapján azonban azt is el kell mondani, hogy az ügyvédi
tevékenység kockázati ismérvei nagyon hasonlóak az igazságügyi területen
is észlelt, a biztonságos munkavégzést veszélyeztető körülményekhez.
Melyek is ezek? Az illetéktelenek által folytatott információszerzés,
vagyis a szakmai ,,fogásokról” árulkodó, bennfentes információk
megszerzésére való törekvés. Fontos megjegyezni, hogy az Alkotmányvédelmi
Hivatal igazságügyi szférát érintő prevenciós tevékenysége keretében az
ilyen, és az ehhez hasonló visszaélésekre kívánja felhívni a figyelmet. A
biztonságtudatos munkavégzés minden szakma elengedhetetlen része, kiemelt
jelleggel bírnak a titokkoncentrált területek, így az Önök hivatása is.

 

Hivatalunk a biztonsági tudatosságra fókuszáló, bemutatkozó előadása
keretében a Magyar Ügyvédi Kamara tagjainak stratégiai partnerséget,
valamint a Kamara értekezletein való további Awareness tájékoztatók
megtartását ajánlja fel.  

 

Az Awareness-előadásokon ingyenesen terjesztett, az Alkotmányvédelmi
Hivatal által kiadott szórólapok köre kibővítésre került, új
kiadványainkat csatolt formában továbbítom. (1. Adminisztratív munkakörök
biztonsági kihívásai, 2. Korrupció elleni fellépés).

 

Céljaik eléréséhez további eredményes munkát kívánok!

 

 

Budapest, 2015. február
19.                                                   

                                                                

 

                                                         Üdvözlettel:

 

 

 

                                                                                               
Göbölös László dandártábornok sk.

                                                                                                                                                                                                 
főigazgató

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Péter:
Csak a(z) Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei