Fakivágási engedély, 25565 hrsz.-ú ingatlan

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 25565 hrsz.-ú ingatlanon történt fakivágással kapcsolatban a

- a benyújtott fakivágási kérelmet.
- A kérelem részét képző kertépítészeti tervet, a benyújtott favédelmi és fakivágási tervet.
- A fakivágás megkezdésének írásbeli bejelentését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 14.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2015. április 14-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva,
amelyben a 25565 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó fakivágással kapcsolatos
hatósági iratok elektronikus formában történő megküldését kérte,
tájékoztatom, hogy a Hivatal a kért adatokkal nem rendelkezik, azokat nem
kezeli.
Kérem a válasz tudomásulvételét.
Tisztelettel
dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Válaszát miszerint a XIII. kerület közigazgatási területén lévő 25565 hrsz.-ú ingatlant érintő fakivágási engedéllyel kapcsolatban Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nem rendelkezik adatokkal, azokat nem kezeli elfogadni nem tudom, az adatigénylésem indoklás nélküli megtagadásának tekintem.

Az Önkormányzat honlapján a következő tájékoztatás olvasható:

"A XIII. kerület közigazgatási területén lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni az Építésügyi Osztályon. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.
Eltérő szabályozás vonatkozik a közterületen és a magáningatlanokon lévő fák kivágására."

1) Magánterületen
Az 1/2013. (I. 22.) XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a polgármester engedélye szükséges (a gyümölcsfák kivételével) fák kivágásához, kivéve az életveszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást.
A fenti jogszabály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Építésügyi Osztályra.
http://www.budapest13.hu/ugyintezes/epit...

2) Közterületen
A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján közterületen lévő fás szárú növény (fa, cserje) kivágásához a jegyző engedélye szükséges.
A fenti jogszabály hatály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Építésügyi Osztályra.
http://www.budapest13.hu/ugyintezes/epit...

Látható, hogy mind két esetben Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Építésügyi Osztálya kezeli az engedélyeket.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei