Fakivágások engedélyeztetése - új zsinagóga

Dovalovszki András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Dovalovszki András

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a szegedi új zsinagóga kertjében történt fakivágások kapcsán, az alábbi információkat:

Nyújtottak-e be az Önkormányzathoz engedélykérést zsinagóga körüli kertben található fák kivágására?
Ha igen, az mikori dátummal érkezett?
Ki volt a kérelem előterjesztője?
Mi volt a kérelem pontos tartalma (fák darabszáma, fajtája, állapotleírásuk, esetleges megbetegedésük, egyéb jellemzőjük)?
Ha nem, az önkormányzat indított-e vizsgálatot a több mint 30 db koros fa kivágása miatt?
Az engedélykérés kapcsán született-e határozat?
Ha igen, milyen dátummal?
Milyen kimenettel és az mikor emelkedett jogerőre?
Ha nem, ennek mi volt az oka?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 30.

Üdvözlettel:
Dovalovszki András

Hivatkozása ide

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 V lasz k z rdek adat ig nyl sek Szegedi Zsinag ga.pdf
36K Download View as HTML


Tisztelt Dovalovszki András!

Csatolva küldöm Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Irodájának válaszlevelét, az Ön által 2016. augusztus
29-én 19:00:13-kor, az [Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címre, "közérdekű adat
igénylések" tárggyal küldött elektronikus üzenetére.

Tisztelettel:

Szendrei Dániel

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Iroda

Környezetgazdálkodási és Közmű Osztály

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dovalovszki András:
Csak a(z) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei