Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jánossy András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fakivágások és fapótlások a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. útfelújításai során

dr. Jánossy András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Főpolgármester részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for dr. Jánossy András to read a recent response and update the status.

Feladó: dr. Jánossy András

Delivered

Tájékoztatás és adatkérés

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Ez úton tájékoztatom, hogy a Szentendrei út és a Vasút sor mentén kivágatni szándékolt fák ügyében ismét feljelentést nyújtottam be, valamint ügyészségi eljárást kezdeményeztem, ahogyan egy hónappal ezelőtt. Ön akkor, július 22-én leállíttatta a munkálatokat, amelyek aznap kezdődtek volna el a BKK három nappal korábban kiadott közleménye és a kivitelező Colas Út Zrt. által az útvonal mentén kihelyezett cédulák szerint. Célszerű most is így eljárnia - az alábbiakból látható, hogy miért.

Az ügyben 2019. augusztus 13-án kiadott BKK-közlemény <https://bkk.hu/2019/08/augusztus-21-en-k...> ezzel a mondattal nyit: "A fakivágás engedélyezése tárgyában befejezett ügyészségi vizsgálatot követően - mely szerint alaptalan volt a bejelentés - elkezdődik a III. kerületi Szentendrei út Mátyás király út és Pünkösdfürdő utca közötti, több mint 1 kilométeres szakaszának, valamint környezetének felújítása 2019. augusztus 21-én, szerdán." A közlemény egyidejűleg megjelent a Főpolgármesteri Hivatal honlapján is - e szokatlan gesztus annak hivatott kifejezést adni, hogy Ön egyetért a BKK állításaival és szándékaival. Nem kellett volna.

Ténylegesen ugyanis:

a) Nem fejeződött be az ügyészségi vizsgálat, mivel a Fővárosi Fűügyészség állásfoglalásával szemben én az előírt határidőn belül felülvizsgálati kérelemmel fordultam a Legfőbb Ügyészséghez.

b) Mivel pedig ez az eljárás még nem fejeződött be, nem állíthatta volna úgy be a BKK, mintha e tárgyban (valójában két, egymástól eljárási szempontból független engedélyezés tárgyában) megszületett volna a végeredmény, és az ügyészség az engedélyek végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet mint alaptalant végérvényesen elutasította volna.

Ezzel a beállítással a közlemény közvetve azt is állítja, hogy a fakivágási engedélyek rendben lévők és végrehajthatók - ahogy ezt a következő bekezdésben explicite is kimondja:

"A Fővárosi Önkormányzat továbbra is elkötelezett a zöldfelületek védelme, megújítása és bővítése mellett. A területen az útépítés miatt 25 fa eltávolítása elkerülhetetlen, amelyhez rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek. Ezek pótlásaként összesen 283 fa ültetése történik meg, jelentősen bővítve a kerületi faállományt. Ebből a felújításban érintett területen 25 fa ültethető el, a többi a III. kerület más részén gyarapítja majd a zöldállományt."

Ténylegesen azonban:

c) Mindkét fakivágási engedély - a 15 fára kiadott éppúgy, mint a 10 fára kiadott - már rég érvényét veszítette. Méghozzá azért, mert az engedély alapjául szolgáló tulajdonosi hozzájárulás érvénye mindkét esetben lejárt. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 15, a Szentendrei út menti fa esetében 2018. december 13-án, a Bp. III. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező 10, a Vasút sor menti fa esetében 2018. szeptember 25-én (a kiadmány esetleges más értelmezésével: 28-án).

Ezért a fák kivágása rongálás lenne, méghozzá (a fák pótlási költsége alapján számolva) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény [= Btk.] 371.§ (4) bekezdés a) pontjába ütköző, jelentős kárt okozó rongálás. A kivágott fák elszállítása pedig lopás, méghozzá (a budapesti tűzifa-árak alapján számolva) a Btk. 370.§ (4) a) pontjába ütköző, jelentős kárt okozó lopás.

Elsősorban ennek megelőzése végett fordultam a rendőrséghez. De feljelentést tettem közérdekű adattal való visszaélés vétsége miatt is, amit a Btk. 220.§ (1) bekezdés c) pontjába ütköző, hamis közérdekű adat közzétételével követtek el. A fenti három tételen kívül még más állítások is hamisak az Ön támogatását élvező BKK-közleményben:

d) Nem felel meg a valóságnak, hogy "<a> területen az útépítés miatt 25 fa eltávolítása elkerülhetetlen". Ugyanis a "zöldfelület-rendezés" 2018 februári kiviteli tervét készítő tervezőnek az egy évvel korábban, 2017 februárjában készített terv-változatában még megőrzendőként szerepelt a kiviteli tervben kivágandónak minősített 26 fa mindegyike (míg 5, akkor kivágandóként megjelölt fát utóbb maradóvá, a közműcsere munkálatai során megvédendővé minősítettek át), azaz a tervező elkerülhetőnek tartotta a 25 fa kivágását. Továbbá egy, a Facebookra feltett, augusztus 15-én készített fotón látható - legalábbis a közzétevő tájékoztatása szerint -, hogy Varsóban miként védik meg közmű-fektetés során a fák gyökereit. Azaz a feladat műszakilag megoldható.

e) Nem felel meg a valóságnak az a kettős állítás, hogy a kivágni tervezett 25 fa "pótlásaként összesen 283 fa ültetése történik meg, jelentősen bővítve a kerületi faállományt." Ugyanis mint a 2018. februári kiviteli terv Műszaki leírásában olvasható "A tervezési területen, az üres fahelyeken, illetve a kivágott fák helyén összesen 26 db új útsorfa telepítésre van mód. <...> A tervezési területen kívül fapótlási okokból további 117 db fa telepítendő." Ez a 143 db a BKK által elfogadott szám, hiszen ezzel a kiviteli tervvel írta ki, és nyerette meg a Colasszal a közbeszerzési pályázatot - azaz nem "történik" 283 facsemete ültetése, hanem csak 140-nel kevesebb fácskáé. Másrészt hamis, megtévesztő azt sugallani, hogy a 283 facsemete ültetése bővítené a kerületi faállományt, hiszen a lombkorona tekintetében - ami árnyékot ad, levegőminőséget javít, fasori látványt nyújt - jelentős csökkenést eredményezne a csere, évtizedekre szólóan. [A kivágni szánt 26-ik fa nem szerepel a lejárt engedélyekben.]

f) Hamis azt állítani, hogy a 283-as darabszámból "a felújításban érintett területen 25 fa ültethető el". Valójában a kiviteli terv nem irányozza elő minden kivágott fa, korábbról ottmaradt csonk vagy egyéb fahely beültetését (pedig ez lehetséges volna), sőt az új ültetések közül is 4 nem más, mint átültetés.

A BKK ezen zöldfelület-rendezési kiviteli terv - plusz az út-felújítás és a közműcsere kiviteli terve - alapján írta ki idén február 4-én a közbeszerzési pályázatot. Azaz lejárt fakivágási engedélyekkel (csatolva vannak a tervhez), és a fapótlási tervek önkényes megfelezése mellett. Szerződést is ily módon kötött a kivitelezésre a Colas-szal. Éppen az ezen eljárás révén a jog szerint önkormányzati tulajdonná váló facsemetékkel való spórolás miatt az önkormányzatokat érő kár volt az egyik okom arra egy hónappal ezelőtt, hogy feljelentéssel éljek. A BRFK a hozzá az ügyészség által áttett feljelentést nem utasította el, és nem rendelt el feljelentés-kiegészítést sem, de tudtommal még nem kezdte meg a nyomozást. Azaz a BKK közleménye ezen az ágon is a tényekbe ütközik.

Ami a fakivágások engedélyezését illeti, a Legfőbb Ügyészséghez benyújtott felülvizsgálati kérelmemet úgy módosítottam, hogy amennyiben az érvényüket veszített határozatok helyébe azonos tartalmú új határozatok léptek (vagy az eredeti határozatok időbeli érvényességét kiterjesztették), úgy a határozatok végrehajtása felfüggesztésére irányuló kérelmemet az eredeti tartalommal és indoklással tartom fenn, miként azt a felülvizsgálati kérelmemben összefoglaltam, tehát hogy törvénysértő volt a fák kivágásról az érintett házak tulajdonosai, illetve lakói bevonása nélkül - valamint a közműcsere alternatív lehetőségeinek megvizsgálása nélkül - határozatot hozni.

A 2018. februári terv fájljait a Közbeszerzési Értesítő oldaláról lehet letölteni <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/e...>, a többi releváns fájlt a III. kerület polgármestere, Bús Balázs tette közzé július 23-án a saját oldalán: https://busbalazs.hu/?r=szentendrei-uti-..., arra való reakcióként, hogy az előző nap Ön olyasmivel indokolta meg a munkálatok megkezdésének elhalasztását a Főpolgármesteri Hivatal honlapján, valamint az Indexnek adott interjújában, amit a III. kerületi önkormányzat hibás vagy legalábbis támadható lépéseként lehetett érteni.

Adatigényléseim
(melyek címzettje Ön mellett a BKK vezérigazgatója):

I.-ső adatkör:

Én azt gondolom, hogy egy hónapja is tévedés volt az Ön részéről ily mértékben azonosulni a BKK érdekeivel, de mára végleg tarthatatlanná vált a dolog. A tények és a felelősség tisztázását elősegítendő, az alábbi közérdekű adatok (dokumentumok) velem való megismertetését kérem, a budapest.hu oldalon való, a letöltés lehetőségét is biztosító közzététel útján úgy, hogy azon dokumentumok esetében, amelyek eredetileg szövegszerkesztő vagy levelező programmal vagy valamilyen üzenetküldő alkalmazással készültek, az eredeti fájl elektronikus másolatát kívánom megismerni akkor is, ha utóbb annak kinyomtatott vagy PDF-esített változata került aláírásra, és csak azon dokumentumokról kérek PDF-másolatot, amelyek Önnél vagy a BKK-nál csak nyomtatott formában vannak meg:

1. Minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet Budapest városvezetése és a BKK, Budapest városvezetése és a Colas, Budapest városvezetése és a Főkert Zrt., a BKK és a Colas, a BKK és a Főkert Zrt. között, aminek a tárgya annak a Colas részére átadandó Szentendrei úti, illetve Vasút sori munkaterületen álló 36 további fának a sorsa (a tervezett kivágásuk finanszírozását is beleértve), amelyet - kivágási engedélyt nem kérve - kivágandóként jelöltek meg szürke festékkel, és amelyek kivágását Ön annak nyomán függesztette fel július 19-én, hogy Csala Péter óbudai lakos kezdeményezésére petíció indult a megmentésükre, és az ügyet a média is felkapta.

2. Minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet Budapest városvezetése és a BKK, Budapest városvezetése és a VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft., Budapest városvezetése és a Főkert Zrt., a BKK és a VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft., a BKK és a Főkert Zrt., VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft. és a Főkert Zrt. között, aminek a majdani munkaterületre vonatkozó zöldfelület-rendezési - engedélyezési, illetve kiviteli - terv a tárgya.

3. Minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet Budapest városvezetése és a BKK között az eredetileg májusra tervezett kivitelezés későbbre csúsztatása tárgyában.

II.-ik adatkör:

A fakivágás július 22-i felfüggesztése során elég sokan megkerestek engem, főként a III. kerületből, akik a Főkerttel, a BKK-val és a BKK-n/Főkerten át Budapest Főváros városvezetésével szemben szeretnék megvédeni az árnyat, jó levegőt és kellemes látványt biztosító (valamint az ingatlanjuk értékét növelő) közterületi fákat az indokolatlan kivágástól vagy ág-visszavágásos csonkítástól.

Mivel szeretném megelőzni, hogy a zugírászat gyanújába essem, úgy döntöttem, hogy a nagyhatalmú cégeknek és az azok fedőszerveként működő politikusoknak kiszolgáltatott polgárok részére más módon fogok segítséget nyújtani: pénzt gyűjtök egy olyan interaktív honlap felállítására, amelyen futó applikációkkal a felhasználó ki tudja számolni egy-egy konkrét fa különböző ökológiai "szolgáltatásainak" - árnyék, levegőminőség, látvány, stb. - tömegét és értékét; továbbá a felhasználó útmutatókat és mintabeadványokat tölthet le, amelyek segítségével hatékonyabban tud fellépni környezetvédelmi és vagyoni jogai védelmében. (Öntől, valamint a városvezetéstől is elfogadok e célra támogatást - keresse fel az általam üzemeltetett "Budapestiek együttműködése" Facebook oldalt a számlaszámért.) A honlapot egyébként nem egyedül tervezem üzemeltetni, hanem a budapesti fa- és zöldfelületvédő szervezetek, csoportok és aktivisták 2015-ben létrejött hálózata keretében.

A további adatkéréseim e honlappal kapcsolatosak:

Kérem, elektronikus formában bocsássa a rendelkezésemre (úgy, hogy azon dokumentumok esetében, amelyek eredetileg szövegszerkesztő vagy levelező programmal vagy valamilyen üzenetküldő alkalmazással készültek, az eredeti fájl elektronikus másolatát kívánom megismerni akkor is, ha utóbb annak kinyomtatott vagy PDF-esített változata került aláírásra, és csak azon dokumentumokról kérek PDF-másolatot, amelyek Önnél vagy a BKK-nál csak nyomtatott formában vannak meg) a következő dokumentumokat:

4. Valamennyi, a Főváros vagy a BKK kezelésében lévő fakataszter az egyes fára vonatkozó összes adattal, amelyek kiterjednek minimálisan a következőkre:

- pontos helyszín (kerület, utca, házszám, hrsz., GPS és EOV koordináták);
- a fa kódja a Főkert nyilvántartási rendszerében;
- a fafaj megnevezése (magyar név, latin név);
- életkor;
- magasság;
- törzsmagasság;
- törzsátmérő 1 m-en;
- törzskerület 1 m-en
- korona átmérő;
- fényképes dokumentálás.

Idősebb fák esetében az adatok kiterjednek továbbá még a következőkre:

- a gyökérzet és a gyökérnyak állapota, favizsgálati értékszáma;
- a törzs állapota, favizsgálati értékszáma;
- a koronalap és a korona állapota, favizsgálati értékszáma;
- a fa összesített egészségi állapota és életképessége; értékszám;
- a műszeres vizsgálattal felvett tomogram szöveges kiértékelése;
- a tomogram képi dokumentálása;
- hosszú távú életkilátási/pótlási javaslat;
- kezelési javaslat;
- a favizsgálat időpontja;
- a következő favizsgálat javasolt ideje,
- a felvételező neve.

5. A BKK mint a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával tevékenykedő beruházó által a rá kiírt „2012-2020. évi útfelújítási program” nevű, összesen 28,1 Mrd Ft költségvetésű feladat keretében további 107 útszakaszon, együttesen 183 helyszínen végzendő útfelújítási és kapcsolódó munkálatok eddigi 7 módosításával kapcsolatos, valamint a Budapest Közút Zrt. számára kiosztott feladatok módosításaival kapcsolatos minden levelezés, szerződéskötés, SMS vagy egyéb formájú üzenet, úgy a finanszírozásra, a módosítások indokaira, mint a zöldfelület-rendezés keretében kivágandó, illetve pótlandó fákra kiterjedően.

6. Az Ön által - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban Lttv.) alapján - kiadott iratkezelési szabályzat; az iktatási adatbázis vezetése szabályai (amennyiben ezeket az iratkezelési szabályzat nem tartalmazza teljes körűen); a Főpolgármesteri Hivatal ügyviteli szabályai (ha ezeket az iratkezelési szabályzat, illetve a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazza teljes körűen); továbbá amennyiben a Főpolgármesteri Hivatalban vagy az Ön titkárságán más tárhelyt is használnak az Lttv. értelmében vett iratok egy részének az elektronikus vagy "fizikai" tárolására (őrzésére), úgy az így működtetett irattár vagy irattárak elnevezésével és használatával kapcsolatban az Ön titkárságánál, illetve a Főpolgármesteri Hivatalnál alkalmazott szabályok.

7. A 6. pont alapján az 1.-5. pontok alatt kért dokumentumok azonosítói az azokat tartalmazó adatbázisokban.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásához mellékelje a költségtérítés alá eső dokumentumok listáját, és dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, valamint az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét órában és az óradíjat.

Kérem továbbá, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, úgy - a dokumentum másolatán az Ön szerint meg nem ismerhető adat felismerhetetlenné tétele mellett [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (1) bekezdés] - az adatigénylés részbeni megtagadásának indoklását is küldje meg számomra.

Remélhetőleg e tájékoztatások eléggé meggyőzőek lesznek, így elkerülhetjük egy adatkiadási per kényelmetlenségeit.

Szíves együttműködését előre is köszönöm. Bár eddig Ön - például a Római-part árvízvédelme ügyében - kevés jelét mutatta annak, hogy a területhasználók és az érdekükben fellépő civil szervezetek, aktivisták törekvéseit ne akarná erőből, szakmai kérdéseket politikaivá alakítva elnyomni, én megadom Önnek, ha nem is az ártatlanság feltételezések nélküli vélelmét, de azt, hogy képes a zöldfelületek letarolása ügyében a lobbik kiszolgálója szerepéből kiszabadulni. Bizonyítson, Tarlós úr, itt a lehetőség!

Üdvözlettel,
Jánossy András

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Katalin dr.
Főpolgármester


Attachment image001.png
24K Download

Attachment Untitled.pdf
90K Download View as HTML


Tisztelt dr. Jánossy András Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, mellékelten küldöm Főjegyző Asszony
tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[1]cid:image002.png@01D27651.56D67710

 

 

 

 

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Jánossy András

Delivered

Iktató szám Önöknél: FPH070/383-2/2019
Vonalkód: 1000094473026

Az adatigénylés paraméterei:
dr. Jánossy András
[email address]
2019. VII. hó 19-án

Tarlós István főpolgármester részére,
Sárádi Kálmánné dr. főjegyző útján

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Az Ön által az adatigénylés teljesítése határidejének meghosszabbításához hivatkozott 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az ugyanazon paragrafus (1) bekezdésében ezt írja elő:

"A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget."

Ezért felhívom Önt, szíveskedjék megkezdeni az általam igényelt közérdekű adatok megismerhetővé tételét az adatigénylésemben megjelölt módon. Ezáltal megelőzhetővé válnék az Ön által bejelentett 15 napi határidő-hosszabbítás tartama alatt olyan vélekedés kialakulása, miszerint Ön visszaélésszerűen törekszik alkalmazni a törvényt.

Budapest, 2019. IX. hó 3-án

Üdvözlettel:
Jánossy András

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Katalin dr.
Főpolgármester


Attachment A v laszlev l.pdf
268K Download View as HTML


Tisztelt dr. Jánossy András Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét.

 

A levélben jelzett mellékletek, kérésének megfelelően az alábbi linkről
érhetőek el a budapest.hu oldalon.

 

[1]http://einfoszab.budapest.hu/form/hirdet...

 

Elnézést kérünk a mellékletek sorrendisége miatt, de az elektronikus
rendszer tetszőleges módon rendezte be azokat a feltöltést követően.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://einfoszab.budapest.hu/form/hirdet...

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jánossy András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jánossy András:
Csak a(z) Főpolgármester munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei