Fedezetigazolás kérése

Bircsák József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Bircsák József

Delivered

Tisztelt Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Történelmi Emlékekért Alapítvány Pécsely község számára adott-e fedezetigazolást az általa használatba kapott Zádorvár felújítása kapcsán?

2. Amennyiben a használatba vevő csődbe megy, vagy vezetője elhalálozása miatt nem teljesítené a vállalt kötelezettségeit, akkor Pécsely község milyen fedezettel rendelkezik a projekt folytatását illetően?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 26.

Üdvözlettel:

Bircsák József

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester Pécsely
Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment KM 226 00380.pdf
474K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Bircsák József

Delivered

Tisztelt Polgármester Asszony!

Minden igénylésemet fenntartom, amit eddig Önökhöz benyújtottam. Tekintettel arra, hogy az esetleges fizetésemnek nem lehet feltétele a címem megadása, így furcsállom annak kérését.

Válaszából nem tűnik ki világosan, hogy csak a tárgyban benyújtott egy, vagy pedig az korábbi összes adatigénylésem költsége kerülne előreláthatólag 9.972 forintba. A megadott összegről nem derül ki, hogy az bruttó, esetleg nettó lenne, illetve tudom-e bankon keresztül eszközölni a befizetést, amennyiben utam éppen nem visz a polgármesteri hivatal felé.

Tisztelettel:

Bircsák József

Üdvözlettel:

Bircsák József

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester Pécsely
Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment KM 226 00406.pdf
503K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bircsák József:
Csak a(z) Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei