Fedező jelző elhelyezése után a Készenléti Rendőrség kijáratánál

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő kérdésre a választ:

0Várható-e és ha igen mikor, fedező jelző kiépítése a Készenléti Rendőrség Kerep3esi út 47-49 szám alatt található telephelyéről kihajtáshoz?

A telephelyről balra kihajtáshoz 3 balról érkező, majd a jobbról érkező sávoknak kell elsőbbséget adni, így a a megkülönböztető jelzés indokolatlan használata nélkül a balra kikanyarodás esélye normál forgalmi viszonyok között elégtelen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 27.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Beadványát köszönettel megkaptuk,melynek feldolgozását megkezdtük.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy levelére a választ – amennyiben annak
nem információkérés a tartalma – 30 napon belül megküldjük.
Információkérésére a választ haladéktalanul továbbítjuk.

Kérjük szíves türelmét.

Üdvözlettel,

BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

Dear Customer,

Thank you for your query. It has been registered.

Please allow 30 days for a response if the content of your query is not a
request for information. Requests for information will be answered
immediately.

We kindly ask for your patience.

Kind regards,

BKK Zrt. Customer Service

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0004458/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #978 email]

 

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

 

Köszönettel megkaptuk Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigényléssel
kapcsolatos megkeresését.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Készenléti Rendőrség előtt nem tervezzük jelzőlámpa
telepítését. Engedje meg, hogy megjegyezzük, hogy a Rendőrség sem jelezte
ilyen irányú igényét.

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő elfogadását.

 

Budapest, 2013. április 10.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönöm a tájékoztatást, természetesen elfogadom.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

bírság

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére Farkas Flóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei