Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zagyva György Gyula, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fegyelmi büntetések 1990-2013

Zagyva György Gyula küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Zagyva György Gyula to read a recent response and update the status.

Feladó: Zagyva György Gyula

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MINDENKORI FEGYELMI BIZOTTSÁGA ÁLTAL 1990 ÉS 2013 SZEPTEMBERE KÖZÖTT AZ ELSŐOSZTÁLYÚ KLUBOKRA SZURKOLÓI RENDBONTÁSOK MIATT KISZABOTT PÉNZBÜNTETÉSEK, SZEKTORBEZÁRÁSOK ÉS "ZÁRT KAPUS" BÜNTETÉSEK ÖSSZESÍTÉSÉT, KLUBOKRA ÉS ÉVEKRE LEBONTVA.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére a törvény által előírt határidőn (jelen kérés beérkezésétől számított 15 napon) belül megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során keletkező költségek megtéríttetésére nincs mód, a szkennelés költségét leszámítva minden, az adatigényléssel kapcsolatos költség az adatgazdát terheli.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 1.

Üdvözlettel:

Zagyva György Gyula
országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom frakció

Hivatkozása ide

Feladó: MLSZ - Adminisztráció
Magyar Labdarúgó Szövetség

Zagyva György Gyula
Országgyűlési Képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom Frakció

Tisztelt Képviselő Úr!

„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylése „az első osztályú klubokra szurkolói rendbontások miatt kiszabott pénzbüntetések, szektorbezárások és ’zárt kapus’ büntetések összesítése klubokra és évekre lebontva” típusú adatigénylés Szövetségünkhöz megérkezett.

Tájékoztatom, hogy az igénylésében foglaltak szerint rendszerezett adat előállítása Szövetségünknél szakmailag nem indokolt, erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség nincsen, ennek megfelelően ilyen módon rendszerezett adat, illetve ezt tartalmazó dokumentum Szövetségünk nyilvántartásában nem szerepel.

Természetesen készek vagyunk a rendelkezésünkre álló egyéb adatok felhasználásával ezen összegző adatsort a törvény által előírt kötelezettségünk keretein túl is előállítani és az Ön rendelkezésére bocsátani, amennyiben Ön ezt igényli. Tekintettel arra, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket nem áll módunkban vállalni, csak abban az esetben tudjuk ezen adatfeldolgozást elvégezni, amennyiben Ön ezt külön igényli, illetve az ezzel kapcsolatos költségek ellentételezését vállalja.

Kérjük szíves tájékoztatását, hogy igényli-e, hogy ezen adatsor előállítása iránt lépéseket tegyünk, mely esetben elkészítjük és eljuttatjuk Önhöz a kapcsolódó előzetes költség kalkulációt, illetve kérni fogjuk szíves nyilatkozatát, hogy ezen költségeket ki és milyen formában fogja viselni.

Természetesen ezen túlmenőleg arra is van lehetőség, hogy az Ön által áttekinteni kívánt témában rendelkezésre álló fegyelmi határozatokat egyenként megküldjük az Ön részére, mely esetben kérjük, hogy az érintett sportszervezetek megnevezésével, illetve a fegyelmi határozat sorszámának vagy dátumának megadásával pontosítsa igényét.

Amennyiben ez nem lehetséges, javasoljuk, hogy Szövetségünk székházában, illetve archívumában személyesen tekintse meg ezen határozatokat, ahol lehetőség van a törvény által előírtak szerinti módon ezekről másolatot készíteni.

Fentieken túl kérjük Önt, hogy az üggyel kapcsolatos további elektronikus levelezést az [email address] e-mail címünkre szíveskedjen küldeni.

Szíves érdeklődősét köszönve, tisztelettel:

Gertner Zoltán
Adminisztráció Vezető
Magyar Labdarúgó Szövetség

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zagyva György Gyula, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zagyva György Gyula:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei