"Fehér foltok" felszámolása

Mojzák Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mojzák Balázs

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat:

-Az "Őrs program" keretében mely településeken (Budapest esetén mely kerület mely városrészében) tervezik-e további katasztrófavédelmi őrsök létrehozását? Ha igen, mikorra várható ezek rendszerbe állása?

-Tervezik-e új tűzoltó laktanyák létrehozását az "Őrs program" keretein kívül akár meglévő elavult laktanya helyett, akár a kivonulási idő csökkentése érdekében eddig tűzoltósággal nem rendelkező településeken / kerületekben?

-Tervezik-e egyes vidéki nagyvárosok tűzoltóegységeinek (Miskolchoz hasonlóan) több városrészben elhelyezését? Működik-e jelenleg a Miskolci HTP diósgyőri részlege?

-Az egyes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek hányas kategóriába vannak sorolva?

-Mely ÖTE-k alkalmasak önálló beavatkozás végzésére és melyek azok, ahol ezen minősítés megszerzése folyamatban van, jelezték az OKF felé ebbéli szándékukat vagy a "fehér foltok" felszámolása érdekében az OKF javasolta azt?

-Mely létesítményi tűzoltóságok vállalták az általuk védett létesítményen kívülre történő vonulást? Mely területekre vállalták ezt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 20.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment mell klet.xls
103K Download View as HTML

Attachment feh r foltok v lasz.pdf
1.0M Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten továbbítom közérdekűadat-megismerési igényére adott
válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mojzák Balázs:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Támogatottak listája

A(z) Fővárosi Vízművek részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei