Feladatterv megyei lebontásban 2018 ill. 2019. évekre vonatkozóan

Stephan Rotter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Stephan Rotter

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
térképes vagy excel formátumban a karbantartási jellegű beavatkozásokat tartalmazó ún. "feladattervet" (feladatterveket) megyei lebontásban 2018 ill. amennyiben rendelkezésre áll, 2019. évekre vonatkozóan is.
Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2019. évre vonatkozóan ilyen projekteket tartalmazó lista, kérem csupán összegezzék, hogy mennyi forrás jut ilyen jellegű projektekre (megyénkénti bontásban) és abból várhatóan hozzávetőleg hány kilométeren javulhatnak a közlekedési feltételek a jelenlegi katasztrofális szintekről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Stephan Rotter

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment Magyar K z t v lasz 1.pdf
151K Download View as HTML

Attachment Magyar K z t v lasz 2.pdf
149K Download View as HTML


Tisztelt Stephan Rotter!

 

Közérdekű adatigénylésére a csatolt válaszokat küldi társaságunk.

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

[1]1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

E-mail: [2][email address]

Weboldal: [3]www.kozut.hu

Facebook: [4]www.facebook.com/MagyarKozut

Instagram: [5]https://www.instagram.com/magyarkozut

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve
személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem
alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse
erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet
bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel
történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-,
illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal
information, for this purpose is confidential and legally privileged. If
you are not the intended recipient, please inform the sender by reply
transmission and delete this message and any attachment from your system.
Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment,
forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the
business secret or personal information.

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. mailto:[email address]
3. http://www.kozut.hu/
4. http://www.facebook.com/MagyarKozut
5. https://www.instagram.com/magyarkozut/

Hivatkozása ide

Feladó: Stephan Rotter

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Ügyfélszolgálat!

Közérdekű adatigénylésem a KÖZHASZNÚ FELADATTERV-re / Nagyfelületi burkolat-fenntartási beavatkozásokra vonatkozott, amely igaz néhány megyére elérhető (lsd. Pest megye: http://www.pestmegye.hu/images/friss_hir... 35. diától kezdődően), természetesen a kb. 3 évre elosztott 100 milliárdos hazai programról már mindenki értesült 2 és fél évvel ezelőtt, amikor azt elkezdték beharangozni. Kérem a fenti adatigénylésre szíveskedjenek válaszolni, ugyanis arról a legtöbb megyében semmilyen információt nem adtak ki, hogy ebben a programban hol és mikor valósulnak meg fejlesztések (avagy inkább karbantartás jellegű kisebb-nagyobb beavatkozások).
Válaszukat előre is megköszönöm,

Üdvözlettel:
Stephan Rotter

Hivatkozása ide

Feladó: Stephan Rotter

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Ügyfélszolgálat!

"Útfelújítások (2018-2020) - létesitményjegyzék" tárgyú közérdekű adatigénylésemre kapott üzenet, az igénylésben szereplő egyik kérdésre sem ad választ, így kérem annak pontosítását.
Amennyiben az ott szereplő kérdésekre nem tudnak választ adni, az természetesen azt jelenti, hogy 2018. szeptemberében Önök, a több ezer milliárdos értékű hazai útvagyonnal úgy gazdálkodnak, hogy 4 hónappal a 2019-es év kezdete előtt, egyetlen kilométer felújításról és egyetlen forint felújításról sincs tudomásuk. Válaszukat / "pontosításukat" köszönöm.

Üdvözlettel:
Stephan Rotter

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment 4412 001.pdf
199K Download View as HTML


Tisztelt Stephan Rotter!

Közérdekű adatigénylésére a csatolt választ küldi társaságunk.

Üdvözlettel,

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
E-mail: [email address]
Weboldal: www.kozut.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut
Instagram: https://www.instagram.com/magyarkozut

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Stephan Rotter:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei