Felcsút Önkormányzatának 2012.évi valamennyi jegyzőkönyve, határozata, rendelete

Kis Emőke küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis Emőke

Tisztelt Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2011. december 13. után keletkezett valamennyi jegyzőkönyvet, ami képviselő testületi ülésen, bizottsági ülésen vagy egyéb formában keletkezett.
Ezen kívül szíveskedjen elküldeni valamennyi határozatot, rendeletet, amit a Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012-ben meghozott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 3.

Üdvözlettel:

Kis Emőke

Hivatkozása ide

Feladó: polgarmester@felcsut.hu
Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 2012 janu r EGY TTES JEGYZ K NYV j.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 2012.janu r 30.jegyz k nyv.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T JEGYZ K NYV.j n.20..j doc.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T jegyz nyv.j pr.23..doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Jegyz k nyv 2012 m jus 21..doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 jegyz k nyv 2012.02.27.j.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 jegyz k nyv 2012.03.26.j.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Jegyz k nyv 2012.04.05.j.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Jegyz k nyv 2012.m rcius 12..doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 jegyz k nyv.2012.m j.10.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 2011.K lts gvet si rendelet 3.m dos t sa 2012.02.27..doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 2012 vi k lt gvet si rendelet.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 42012.II.27.2012.kvet s.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 A helyi k rnyezet v delm r l sz l rendlet.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Felcs t 2012 febru r Anyak nyvi rendelet II.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Felcs t 2012 febru r tkeztet s.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 felcs t 2012 Szoc rendelet.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T IDEGENFOR AD.doc 18.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Felcs t helyi pp t si szab lyzat r l s szab lyoz si terv r l sz l 20.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T KOMMUN LIS 17..doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Felcs t Szakfeladat s SZMSZ m dos tott.doc J.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T SZMSZ rendelet.10.doc.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T SZMSZ rendelet.13.doc.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T TELEKAD II.doc 16..doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T TISZTA UDVAR 15.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T VAGYONRENDELET.doc j.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T Z rsz mad si rendelet.9.doc j.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 FELCS T Z rsz mad si rendelet.12.doc j.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 K LTS GVET SI RENDELET 2012 t bl k 1 4 J.xls.xls
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 K rnyezetv d.Alap 5.mell klet J.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Parkol si rendelet 14.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Telekad m dos t s.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Szoci lis rendelet.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Tiltott k zellens ges magatart sokr l 19..doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment Vagyonrendelet.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt Kis Emőke!

Mellékelten megküldöm a 2012-ben megtartott Képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyveit és a rendeleteket, további szíves felhasználás céljából

Tisztelettel:

dr. Petrin László körjegyző

2012.07.03. 16:29 keltezéssel, Kis Emőke írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kis Emőke

Tisztelt [email address]!

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Kis Emőke

Hivatkozása ide

Feladó: polgarmester@felcsut.hu
Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 Kis Em ke k z rdek adatk zl sre v lasz.DOC.doc
11 Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Emőke:
Csak a(z) Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei