Feljelentések és fegyelmi eljárások

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy
- az elmúlt tíz évben hány feljelentés érkezett az ügyészségre rendőri vezetők, bírák és ügyészek ellen,
- hány esetben rendeltek el nyomozást, és mennyit utasítottak el,
- hány eset zárult vádemeléssel, illetve jogerősen milyen ítéletek születtek,
- hány fegyelmi eljárás indult ügyészek ellen, illetve ezekkel kapcsolatban milyen marasztaló döntések születtek!

Az adatokat kérem, éves lebontásban, valamint az egyes ügyészi szervezetekre vonatkozóan adják meg!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 18.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: MKLU WebSite info
Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatja, hogy a [FOI #11302 email] címről küldött "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Feljelentések és fegyelmi eljárások" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2018.06.18. 8:24:09 -kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Lajos Lászlóné
Legfőbb Ügyészség


Attachment 23 95 2018 K z rdek Csik sz Brigitta 2018.docx
38K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelmi és Biztonsági Osztály
Legfőbb Ügyészség


Attachment 23 95 2018 K z rdek Csik sz Brigitta 2018.docx
38K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Lajos Lászlóné
Legfőbb Ügyészség

Nagy Lajos Lászlóné vissza szeretné hívni az üzenetet: "Tájékoztatás közérdekű adatkérésre".

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

dr. Vida Ildikó ügye

A(z) Legfőbb Ügyészség részére E Márton által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei